quarta-feira, 2 de dezembro de 2009

António Gallo - De navigatione Columbi per inacessum antea Oceanum Commentariolus


Thacher, John Boyd
Christopher Columbus, His Life, His Works, His Remains, as revealed by original printed and manuscript records, together with an Essay on Peter Martyr of Anghera and Bartolomé de las Casas, the first Historians of America, Volume I, Parte I, 1903, pp. 189 a 195.

Rerum-Italicarum-Scriptores

«

189

CHAPTER XXVIII

THE FIRST GENOESE BIOGRAPHERS

The historian can perform no better service than to present

the sources of his information.

(...) Antonio Gallo, the first of

these, was one of the most eminent citizens of Genoa. He was //

190

// Chancellor of the Bank of St. George, (1) as his father, Ambrosio,

had been before him, and as his own son, Bernardo, was after

him. From June 14, 1477, until he died he was the official

chronicler of the Republic. The following is his record concern-

ing Christopher Columbus:Rerum_Italicarum_Scriptores

"Muratori, Rerum Italicarum, vol. xxiii., p. 301. Antonii Galli.

"De navigatione Columbi per inaccessum antea Occeanum Commentariolus

"Christophorus & Bartholomaeus Columbi, fratres, natione Ligures, ac

Genuae plebejis orti parentibus, & qui ex lanificii (nam textor pater, car-

minatores filii aliquando fuerunt) mercedibus victitarent, hoc tempore per

totem Europam, audacissimo ausu, & in rebus humanis memorabili novitate,

in magnam claritudinem evasere. Hi siquidem intra pueriles annos parvis

literulis imbuti, & puberes deinde facti, de more gentis in navigationes ex-

iverant. Sed Bartholomaeus, minor, natu in Lusitania demum Ulissipone

constiterat, ubi intentus quaestui tabellis pingendis operam dedit, queis ad

usum nauticum justis illineationibus, & proportionibus servatis, maria, por-

tus, littora, sinus, Insulae effigiantur. Proficiscebantur ab Ulissipone quo-

tannis, ac redibant emissa navigia, quae coeptam ante hos annos quadraginta

navigationem per Oceanum ad Occidentales AEthiopes continuatas terras,

gentesque omnibus retro seculis incognitas, aperuere. Bartholomaeus autem

sermonibus eorum assuetus, qui ab alio quodammodo terrarum orbe redibant,

studio pingendi ductus, argumenta, & animi cogitatum cum fratre rerum

nauticarum peritiore communicat, ostendens omnino necessarium. si quis

AEthiopum Meridionalibus littoribus relictis in pelagus ad manum dexteram

Occidentem versus cursum derigeret, ut is procul dubio continentem terram

aliquando obviam esset habiturus. Qua persuasione Christophorus in-

ductus, in aulam Regum Castellae se se insinuans, viros doctos alloquitur, ac

docet, in animo sibi esse, nisi adjumenta defecerint, multo praeclarius, quam

Lusitani fecissent, novas terras, populosque novos, unde minime putetur,

invenire. Haec autem ad aures Regias per hos viros, quibus ea vana non

viderentur, delata, studio glorise, atque cum Lusitanis aemulationis incensos,

Reges perpulere, ut Columbo bina navigia exornari ad eam navigationem,

quam meditatus erat, jusserint. Quibus ille navigiis postquam ab Insulis

Fortunatis Meridiem versus navigaverat, ac jam proximus ei Paralello vi-

deretur, qui sub Cancro est, declinans ad manum dexteram, atque altum,

inaccessum, vastumque petens, omnium navigantium audacissimus com-

plures dies ad Occidentem tenuit. Neec tamen usquam aut Insulae, aut

aliae terrae apparebant, quamvis quadragies centena millia passuum a Gadi-

bus Occidentem versus remotum se se jam esse arbitraretur. Jamque in

desperationem verti audacia coeperat; nam etiam ex comitibus plerique

retro cursuum, ne, si perseverarent, alimenta deficerent, suadebant. Sed

________

(1) It was in his hand as an official of the bank that one finds recorded in the books of

that institution the reception of the two famous holograph letters written by Chris-

topher Columbus.//

La-fiaccola-della-Verità-An

191

// ipse animi constans, & vultu intrepidus, turn demum dixit, certum sibi esse,

quod cognitis ac perspectis signis animadverteret, in posterum diem terras

apparituras; dictoque mox fides non deficit: quae illi maximam auctori-

tatem, ac dictorum factorumque omnium posthac fiduciam apud suos

addidit. Insulae erant, ut postmodum ipse per epistolas scripsit, ad septin-

gentas a continenti (quam tamen Insulam nondum circumactis navigiis

arbitraretur) non multum diremtae. Ex his feri quidam homines aliquot

inculunt, quos Canibales appellant, humana carne vescentes, ac Insularum

aliarum Populos latrociniis infestantes. Nam cavatis magnarum arborum

truncis navigantes ad proximos trajiciunt, atque homines quasi feras incibos

venantur. Ex his cavatis arboribus unum in mari nactus Columbus plenum

hujusmodi feris hominibus, non sine proelio, ac magna vi, cum se se accer-

rime defenderent, cepit, captivosque ex his nonnullos in Hispaniam usque

postea pervexit.

"Primam, ad quam appulit, Insulam, Hispaniolam nuncupavit, in qua

multi mortales paupertate ac nuditate conspicui cernebantur. Hos primo

nutibus ad securitatem congressus evocatos, postque donis & omni genere

humanitatis alliciebat. Facile apparebant stupentes novi coloris, novique

habitus alienigenas homines, non tamquam terrigenas, sed tamquam e

coelo demissos admirati. Nulla ibi animalia quadrupedia, praeter canes

quosdam pusillos haberi cognitum est. Alimenta hominum sunt radices

quaedam, & glandes longe alia figura quam nostrae, pares tamen sapore, nisi

essent etiam jucundiores. Aurum modicum collo pendente lamina an-

nexum, & pectori haerente; ac ad usque pudenda quasi velamen paucis

deductum, virorum mulierumque commune. Sed Christophorus quad

maxime quassiverat, consequutum se existimans, retro ad Hispaniam re-

meare quamprimum constituit, ut instructior deinde ad has easdem Insulas

terrasque rediret. Relictis igitur quadraginta ex suis in locum, quem

ceperat, & communiverat, quasi possessionem pro Regibus Castellae adeptus,

& se se mox rediturum pollicitus, linquens littora illa cursum retro ad Ori-

entem, unde venerat, direxit, in Hispaniamque revertitur; nuntiosque

praemisit, quibus omnia a se gesta Reges pernoscerent: quibus ea plusquam

dici posset gratissime fuere. Nam Christophorum delatis honoribus extollen-

tes, & Praefectum Regium totius rei maritimae declarantes, obviam illi miser-

unt clarissimos ex omni Regno proceres, a quibus ad se honorificentissime

deduceretur. Adduxerat ipse ex Barbaris secum aliquot, per quos gestae rei

fides magis confirmaretur. Ceterum ut Reges volebant, fama per omnes

terras interea diflunditur, auro plurimo inventum orbem (quem Indiam

vocitabant) & aromatibus, & plerisque rebus pretiosissimis ad usum vitae

mortalium abundare. Alia igitur navigia pluscula, & minora parantur, &

rebus his instructiora, quibus Barbarorum animi allici magis posse puta-

bantur. In primis autem homines ex omni artificio, & animalia complura

ex omni genere, etiam sues, quorum incrementum mirabile postea fuit. Sed

triticum a semente prima statim ad altitudinem grandiusculam enatum,

antequam spicesseret, evanescens, deperierat. At Regum jussu arma

virique navibus numero duodecim imponuntur, ut vel etiam renitentes//

192

// Barbari ad quodlibet officium cogerentur. Bartholomaeum, ac tertium fra-

trem jacobum in ea expeditione Christophorus secum duxit, classemque

hujusmodi ad Hispaniolam per navigationem dierum non amplius viginti

salvam perduxit; suosque quos reliquerat, ad unum omnes a Barbaris

reperit strangulatos, quod in eorum mulieres injurii fuisse dicerentur.

"Sed Christophorus accepta quidem Barbarorum ingratitudine atque

saevitia, cum his tamen per nova beneficia reconciliatus, dolorem dissimu-

lans, quo ad reliqua destinata animo expeditior progrederetur, de auro

primo inquirit, & de speciebus in nostro orbe pretiosioribus. Aurum modi-

cum, & semen quoddam Piperi persimile & figura & sapore, non multum

colligit. Oppidum adductis materiis aedificat, eique Elisabat nomen in-

didit. Ipse duabus ex omni numero navium assumtis Insulam ipsam cir-

cuit; utque ulteriora pernosceret, litus Johannae, quam Insulam quoque

penetraverat, ita primo adventu nuncupatem, dies unum & septuaginta

pernavigat, Occidentum versus perpetuo cursum tenens. Nullam umquem

navigationem, neque longiorem, neque diuturniorem continuatione fuisse

constat; quippe circiter sexagies centena millia passuum vir nauticus, &

cursus navigiorum aestimator peritissimus confecisse se ex dierum noctium-

que cursu computato, ipsemet in epistolis, quas vidimus manu propria

ipsius subscriptas, prodidit. Ultimum locum Evangelistam nuncupavit.

Remeansque, quantum licuit, sinus, promontoria, portus, atque omne litus

decursum signavit in Tabula. Referebat autem hoc litus elevationem

Aretici Poli decem & octo graduum habere, cum quatuor & viginti.

Septentrionale littus Hispaniolae Insulae Poli ipsius altitudinem ostendat.

Dicebat quando etiani ex observatione suorum, Anno Domini Quarto, &

Nonagesimo & Quadringentesimo supra Millesimum Eclipsim apparuisse

mense Septembris quatuor horis naturalibus ante in Hispaniola quam Hispali

visam fuisse: ex qua computatione colligi licet, cam Insulam horis quatuor,

& Evangelistam, si modo vera referuntur, decem a Gadibus & Hispania

distare; quo modo non amplius duabus horis, hoc est duodecima parte

totius circuli terrarum ab eo loco, quem Bartholomaeus Catigara vocat, &

ultimum habitabilem in Oriente constituit, abesse. Per quas duas horas

si dabitur, non obviantibus terris, posse navigare, ultimus Oriens, omni de-

curso inferiori nostro Emispherio, cursu contrario conjunctus fuerit a ten-

dentibus in Occidentem. Finis.

Incaluere-Animi

"Brief Relation of Antonio Gallo Concerning the Voyage of Columbus by Way
of an Ocean Hitherto Unknown

"Christopher and Bartholomew Columbus, brothers, of the Ligurian

nation, sprung from plebeian parentage and who supported themselves

from the wages of wool-working (for the father was a weaver and the sons

were at times carders), at this time acquired great fame throughout the

whole of Europe by a deed of the greatest daring and of remarkable novelty

in human affairs. Even if these had small learning in their youth, when//

193

// they were come of age, they gave themselves to navigation after the manner

of their race. But at length Bartholomew, the younger by birth, estab-

lished himself at Lisbon in Portugal, where for his livelihood he undertook

the production of painted maps adapted to the use of mariners, on which in

correct drawings and their true proportions are represented seas, harbours,

coasts, bays, and islands. Every year there went forth from Lisbon and

returned expeditions by the sea to the Western coasts of Africa, which had

their beginning forty years before, and which revealed continental lands

and peoples unknown in all ages. But Bartholomew, influenced by his

study of maps and familiar with the tales of those who in some manner re-

turned from distant parts of the world, communicated their arguments and

thoughts to his brother, more skilled in maritime matters, disclosing how, as

a matter of necessity, if any one leaving behind him the southern shores of

Africa should direct his course in the open sea to his right hand, toward the

west, he would surely come somewhere on his way upon continental lands.

Christopher, influenced by this reasoning, obtaining admission to the Court

of the Sovereigns of Castile, discussed the matter with learned men and

declared his purpose, unless he failed to secure assistance, to discover much

more easily than the Portuguese had done, new lands and new peoples in

places little thought to hold them. But these things being reported by

these men to the ears of the Sovereigns, to whom they did not seem chimer-

ical, the Sovereigns urged on by a desire for glory and roused to action by a

spirit of rivalry toward the Portuguese, commanded that Columbus should

be supplied with a couple of ships from the expedition which he had planned.

With which ships, after that he had sailed toward the south of the Fortu-

nate Islands and when it seemed that he was on the same parallel, turning

to the right hand and thus directing his course out on the deep, unknown,

and vast ocean, most daring of all navigators, he held on his way toward the

West for many days. Notwithstanding, neither islands nor other lands ap-

peared, although he estimated that he had sailed in the distant sea 4000

miles from the straits of Cadiz. And now courage altered and despair be-

gan, for many of his crew pleaded with him to turn back on his course, lest

if they persevered their supplies should fail. But he himself, constant of

purpose and serene of countenance, declared that he was himself certain,

judging by signs which he knew and recognised, that lands would appear

the following day: and thereupon confidence in him was not wanting: and

this increased his great authority and the faith in his words and deeds

which ever afterward prevailed among his followers. The islands were

seven hundred, as he afterwards wrote in his letters, not very far from the

continent (which he considered the island to be as it had not yet been cir-

cumnavigated by ships). Of these islands some are inhabited by wild men

whom they call cannibals, feeding on human flesh, disturbing the people of

the other islands with their robberies. For they cross over to the neigh-

bouring islands, navigating in the hollowed trunks of trees, and the men are

hunted for food as if they were wild beasts. Columbus, meeting on the sea

with one of these hollowed trees filled with the wild men, captured it, not//

Lodovico_Antonio_Muratori

194

// without a struggle and great force, for they defended themselves valiantly,

and when he returned he brought back to Spain with him as captives some

of these. He named the first island on which he landed, Española, in which

were seen many people conspicuous for their poverty and nakedness. He

enticed to him these people, who were crowded together for safety, first by

signs and afterwards by gifts and all kinds of gentleness. They easily ap-

peared affected by their new colour and by men dressed in strange and new

ways, admiring them as not natural to their world but as if sent from heaven.

No quadrupeds are known to be there except certain very small dogs. The

foods of these people are certain roots and acorns longer in shape than ours,

but equal in flavour, unless they might be a little more pleasant. From

their neck and breasts and fastened by a hanging plate they have a little

gold: and some of them have a sort of garment covering their natural parts,

a custom common to both men and women. But Christopher, thinking

that he had found that for which he so eagerly sought, determined to sail

back to Spain in order that with better equipment he might return to these

same islands and lands. Therefore forty of his people being left behind in

the places which he had taken and fortified, taking possession as if for the

Sovereigns of Castile, and promising his people quickly to return, leaving

those shores, he directed his course toward the East, whence he had come,

and returned into Spain: and he sent messengers, from whom the Sovereigns

learned of all that had been accomplished, by which they were pleased more

than it is possible to relate. Extolling Christopher with honours and nam-

ing him Royal Admiral for all maritime affairs, they sent to meet him the

most illustrious men in their whole kingdom, by whom he was most honour-

ably conducted into their presence. He himself had brought with him

some of the savages, by whom he was able to confirm the magnitude of the

thing accomplished. And so the Sovereigns wished that the fame of this

might be disseminated throughout all lands and that the world discovered

(which they called India) abounded in much gold and spices and many

things most precious for the use of mortals. Other ships were prepared,

some larger and some smaller, but better adapted for these things, with

which the minds of the savages might be more easily won. But first of all

they sent men representing every trade and many animals of every kind as

well as sows, whose fertility afterward was marvellous. But wheat from its

first sowing sprang up to a most inordinate height, and then, before it had

blossomed, it withered away. And at the order of the Sovereigns twelve

of the ships in number were loaded with men and arms so that if the savages

resisted they might be brought to whatever employment was best. Chris-

topher took with him on this expedition Bartholomew and a third brother

Jacobus and he conducted his fleet safely to Española by a navigation

lasting not more than twenty days; he found his people whom he had left

behind him strangled to the very last man by the savages because they said

their women had suffered injury.

"But Christopher, enduring the ingratitude and treachery of the savages,

reconciled himself to them with renewed benefits, dissimulating his grief in//

195

//order that he might proceed more expeditiously to the things remaining to

be done: he inquired first for gold and for the things most precious in our

world. He gathered a little gold and a seed like to that of pepper in shape

and flavour. He built a town of materials brought with him, and to it he

gave the name of Elizabeth. He himself, with two vessels selected from all

the fleet, sailed around the island: and as he thoroughly examined the

country farther along, he navigated to the coast of Joanna, which island he

had found, so naming it on his first voyage, sailing along it for one and

seventy days, continually holding a course toward the west. Never has

there been such a navigation nor one of such length, nor one of such dura-

tion, as this sailor man declares that it was of 6000 miles, and he is most

skilled in estimating the courses of navigations, computing the course by

days and nights, as he himself described in his letters which we have seen

written by his very own hand. He named the region farthest distant,

Evangelista. And returning, as he chose, he described on a map the bays,

promontories, harbours, and the entire coast. He reported that on this

coast the Arctic Pole was elevated 18 degrees and on the north side of the

island of Española the elevation was 24 degrees. He declared also from

the observation of his people that when in the year of our Lord 1494 there

appeared an eclipse in the month of September, it was seen in Española four

hours before that it was visible in Spain: from which calculation it may be

deduced that this island is distant four hours and that Evangelista, if they

are correctly reported, ten hours from the straits of Cadiz and Spain: by

which it is estimated that it is not more than two hours, that is the twelfth

part of the whole circumference of the earth, from that place which Bar-

tholomew calls Catigara and the last habitable place to the East. So if it

be possible to sail on these two other hours, no intervening lands occurring,

the farthest East lying directly under our hemisphere will be united in a

contrary course by those going to the westward." »

____________

Ver também:

L.A.MURATORI

___________

Imagens:

Christophorus Columbus, apud, Giovio, Paolo (1483-1552): Elogia virorum bellica virtute illustrium: Septem libris iam olim ab Authore comprehensa, Et nunc ex eiusdem Musaeo ad vivum expressis Imaginibus exornata. - Basil.: Petrus Perna, 1596.

Incalvere Animi em, Antiquitates Italicae, Medii Aevi, sive Dissertationes (...) Ludovico Antonio Muratorio (...)Mediolani, MDCCXLI

La fiaccola della Verità, dall'opera Antiquitates Italicae Medii Aev

Ludovico Antonio Muratori

L.A.MURATORI

Eduardo Albuquerque

Mais do mesmo...

  • Rosa, Manuel da Silva. Colombo Português - Novas Revelações, Lisboa, Ésquilo, 2009.

sexta-feira, 20 de novembro de 2009

Naturalização de Diogo Colombo


DON MARTIN FERNANDEZ DE NAVARRETE, Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, con varios documentos ineditos concernientes á la historia de la marina castellana y de los establecimientos españoles en Indias, Tomo II, De Orden de S. M. Madrid, en la Imprenta Nacional, 1859, pp. 333 a 335.

«(...)

NÚMERO CLIV.

Naturaleza de Reinos á D. Diego Colon, hermano del Almirante
Don Criatóbal. (Registrada en el Real Archivo de Simancas
en el Sello de Corte.)

1504
8 de Febr.

Don Fernando é Doña Isabel, por la gracia de Dios &c.: Por
hacer bien é merced á vos D. Diego Colon, hermano del Almi-
rante D. Cristóbal Colon, é acatando vuestra fidelidad é leales
servicios que nos habéis fecho, é esperamos que nos fareis de
aquí adelante, por la presente vos facemos natural destos nues-
tros Reinos de Castilla é de León, para que podais haber é ha-
yáis cualesquier dignidades é beneficios Eclesiásticos que vos
fueren dados, é podáis gozar é goceis de todas las honras é gra-
cias é mercedes é franquezas é libertades, exenciones é perro-
gativas é inmunidades, é de todas las otras cosas é cada una//

334

// dellas que podiades é debiades haber é gozar si fuesedes natural,
de los dichos nuestros Reinos é Señoríos, é por esta nuestra Car-,
ta, ó por su traslado signado de Escribano público, mandamos
á los Ilustrísimos Príncipes D. Felipe é Doña Juana, Archiduques,
de Austria , Duques de Borgoña &c. nuestros muy caros é muy
amados Fijos; é á los lnfantes, Duques, Prelados, Condes, Mar-
queses, Ricos-Homes, Maestres de las Ordenes; é á los del nues-
tro Consejo é Oidores de la nuestra Audiencia é Alcaldes é Algua-
ciles de la nuestra Casa é Corte é Chancillerías, é á los Priores,
Comendadores é Subcomendadores, Alcaides de los Castillos é
Casas fuertes é llanas, é á los Concejos, Corregidores, Asistente,
Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros , Escuderos, Oficia-
les é Homes-Buenos de todas las Ciudades é Villas ó Logares de
los nuestros Reinos é Señoríos, é á otras cualesquier personas,
nuestros súbditos é naturales, de cualquier ley, estado ó condi-
ción, preeminencia ó dignidad que sean ó ser puedan, que agora
son ó serán de aquí adelante, que vos hayan é tengan por na-
tural de estos nuestros Reinos, así como si fuesedes nacido é
criado en ellos, é vos dejen ó consientan haber cualesquier dig-
nidades é beneficios Eclesiásticos é otras cualquier cosas que en
ellos hobieredes é vos fueren dados é encomendados, según di-
cho es, así como si fuesedes nacido é criado en ellos, como dicho
es; é vos guarden é fagan guardar todas las honras é gracias é
mercedes é franquezas é libertades é exenciones, preeminencias,
prerogativas é inmunidades é todas las otras cosas, é cada una
de ellas que podiades é debiades haber é gozar siendo natural de
estos dichos nuestros Reinos, é que en ello ni en parte de ello
embargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner;
lo cual mandamos que así se faga é cumpla no embargante cua-
lesquier leys é ordenanzas de estos nuestros Reinos que en con-
trario de lo suso dicho sean ó ser puedan: con las cuales, y cada
una dellas, de nuestro propio motu, y cierta ciencia y poderío
Real absoluto, de que en esta parte como Rey é Reina é Señores
naturales queremos usar, dispensamos en cuanto á esto toca é
atañe, quedando eu su fuerza y vigor para en las otras cosas
adelante: é los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra merced é de diez mil ma-
ravedís para la nuestra Cámara á cada uno que lo contrario fi-
ciere; é demas mandamos al horne que les esta nuestra Carta mos- //

335

// trare que los emplace que parezcan ante Nos en la nuestra Corte,
do quier que Nos seamos, del dia que los emplazare fasta quince
dias primeros siguientes, so la dicha pena; so la cual mandamos
á cualquier Escribano público, que para esto fuere llamado, que
dé ende al que ge la mostrare testimonio signado con su signo,
porque Nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. Dada
en la Villa de Medina del Campo á ocho dias del mes de Febrero,
año del Nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil quinien-
tos é cuatro años.=YO EL REY.=YO LA REINA.=Yo Gaspar
de Gricio, Secretario del Rey é de la Reina nuestros Señores, la
fice escribir por su mandado.=M. Doctor.=Archidiaconus de Ta-
lavera.=Licenciatus Zapata.=Licenciatus Polanco.»

______________

Imagens:


______________

Eduardo Albuquerque

domingo, 15 de novembro de 2009

Os Fugger - Um Notável Exemplo de Ascensão Social


Da Bayerische Landesbibliothek Online divulgamos estas breves notas:

«Resources on the history of the Fugger family

The Fugger family, a family of weavers that had moved to Augsburg in 1367, in the course of the 15th and 16th century became one of Europe's most powerful merchant dynasties. Ennobled at the beginning of the 16th century, the Fuggers started to withdraw step by step from business during the second half of the century. In the decades following 1600 they adopted an aristocratic lifestyle.
In 2009 the Bayerische Staatsbibliothek (Bavarian State Library) acquired two precious and highly informative books on the family history of the Fuggers.

Das Geheime Ehrenbuch der Fugger
Signatur: Cgm 9460Fuggerorum et Fuggerarum... imagines
Signatur: Cod.icon. 380
»

Em acréscimo, damos publicidade a mais estes registos da Wikipédia:

«"Jacob Fugger the Rich"

He was elevated to the nobility of the Holy Roman Empire in May 1511, and in 1519, led a consortium of German and Italian businessmen that loaned Charles V 850,000 florins (about 95,625 oz(t) of gold) to procure his election as Holy Roman Emperor over Francis I of France. The Fugger's contribution was 543,000 florins. Jakob died in 1525. He is considered to be one of the richest persons of all time, and today he is well known as Jakob Fugger 'the rich'. »

«La asociación con Maximiliano I

La arriesgada, pero también extremadamente lucrativa, asociación de los Fugger con Maximiliano I es sin duda atribuible a Jakob. Con su apoyo la casa de los Habsburgo fue la dinastía dominante en el futuro del Sacro Imperio. (...)

El 15 de julio de 1507 el empeñó a Jakob Fugger el condado de Kirchberg, la ciudad de Weißenhorn y los señorío de Senden, Pfaffenhofen an der Roth y otras posesiones de los Habsburgo en Austria Anterior (...)»

Jakob Fugger era representado na Península Ibérica por Fernão de Noronha ou Fernão de Loronha, português, cristão-novo, no futuro um dos maiores exploradores de pau-brasil, elevado à condição de fidalgo de cota de armas por D. João III, em 1532.

_____________

Fontes:_____________

Ver também:

Ehrenberg, Richard
Das Zeitalter der Fugger: Geldkapital und Creditverkehr im 16. Jahrhundert (1896);
Haebler, Konrad
Die Geschichte der Fugger'schen Handlung in Spanien (1897);
Stauber, Anton
Das Haus Fugger;
Schulte, Aloys
Die Fugger in Rom, 1495-1523. Mit Studien zur Geschichte des kirchlichen Finanzwesens jener Zeit (1904);
Jansen, Max
Die anfänge der Fugger (1907);
Hümmerich, Franz
Die erste deutsche Handelsfahrt nach Indien, 1505/06: ein Unternehmen der Welser, Fugger und anderer Augsburger sowie Nürnberger Häuser (1922);
Klarwill, Victor
Fugger-Zeitungen: ungedruckte Briefe an das Haus Fugger aus den Jahren 1568-1605 (1923).
_____________

Imagens:Eduardo Albuquerque

quinta-feira, 12 de novembro de 2009

Cristóvão Colombo - Despacho de D. Pedro de Ayala
BIGGAR, Henry Percival
The Precursors of Jacques Cartier, 1497 - 1534, A Collection of Documents Relating to the Early History of the Dominion of Canada, Publications of the Canadian Archives - n.º 5, Ottawa, Government Printing Bureau, 1911, pp. 27 a 29.

«(...)XIV.

25 July, 1498.(1)

DISPATCH OF PEDRO DE AYALA TO FERDINAND AND ISABELLA.

... Bien creo Vuestras Altezas an oido (2) como el rey de Ingla-
terra ha fecho armada para descubrir ciertas islas o tierra
firme que le han certificado hallaron ciertos que de Bristol
armaron el año passado para lo mismo. Yo he visto la carta
que ha fecho el inventador que es otro ginoves como Colon que
ha estado en Sevilla i en Lisbona procurando haver quien le


ayudasse a esta invencion. Los de Bristol, ha siete años que
cada año an armado dos, tres, cuatro caravelas para ir a buscar
la isla del Brasil i las Siete Ciudades con la fantasia deste Gin-
oves. El rei determino de enbiar porque el año passado le
truxo certenidad que havian hallado tierra. Del armada que hizo,
que fueron cinco naos fueron avituallados por un año. Ha
venido nueva, la una en que iva un otro Frai Buil aporto en Ir-
landa con gran tormenta roto el navio. El ginoves tiro su
camino. Yo, vista la derrota que llevan y la cantitad del cam-
ino hallo que es lo que han hallado o bucan lo que Vues-
tras Altezas poseen, porque es al cabo que a Vuestras Altezas
cupo por la convencion con Portugal. Sperase seran venidos
para el setiembre. Hago lo saber a Vuestras Altezas. El Rei
[de Ynglaterra] me a fablado algunas vezes sobreello; spera aver muy gran in-
teresse. Creo no ai quatro cientas leguas. Lo le dixe, creya
eran las halladas por Vuestras Altezas, i aun le dia la una
razon, no lo querria. Porque creo Vuestras Altezas ia tendran
aviso de todo esto y ansimisnio al carta o napamundi (sic) que


____________

(1) For a supposed dispatch of De Puebla's of this date, vid. Revue
Hispanique, tome XV. 482-5 Paris, 1906.
(2) The words in italic are in cipher in the original. //

28

// este ha fecho, io no le enbio aora, que aqui la ai, y a mi ver bien
falso por dar a entender, no son de las islas dichas....

De Londres a xxv de Julio.From the Archives at Simancas, Tratados con Inglaterra,
leg. 2º, fol. 196: original: printed in Desimoni, op. cit., 234-5;
Harrisse, Jean et Sebastien Cabot, 329-30; Tarducci, op. cit.,
332-3; Raccolta Colombiana, parte V, vol. II, p. 218; and
Weare, op. cit., 160-1 (from Harrisse).

XIV A.

... I think Your Highnesses have already heard how the king
of England (1) has equipped a fleet to explore certain islands or
mainland which he has been assured certain persons who set out
last year from Bristol in search of the same have discovered. Ihave seen the map made by the discoverer, who is another
Genoese like Columbus, who has been in Seville and at Lisbon
seeking to obtain persons to aid him in this discovery. For the
last seven years the people of Bristol have equipped two, three
[and] four caravels to go in search of the island of Brazil and
the Seven Cities according to the fancy of this Genoese. The
king made up his mind to send thither, because last year sure
proof was brought him they had found land. The fleet he pre-
pared, which consisted of five vessels, was provisioned for a year.
News has come that one of these, in which sailed another, Friar
Buil (2), has made land in Ireland in a great storm with the ship
badly damaged. The Genoese kept on his way. Having seen
the course they are steering and the length of the voyage, I find
that what they have discovered or are in search of is possessed
by Your Highnesses because it is at the cape which fell to Your
Highnesses by the convention with Portugal.(3) It is hoped they
will be back by September. I let [?will let] Your Highnesses
know about it. The king has spoken to me several times on the
subject. He hopes the affair may turn out profitable. I believe
the distance is not 400 leagues. I told him that I believed
the islands were those found by Your Highnesses, and
although I gave him the main reason, he would not have it.
Since I believe Your Highnesses will already have notice of all

___________

(1) Henry VII.
(2) Who sailed with Columbus on his second voyage.
(3) The treaty of Tordesillas [1494].cf. p. XV., note 2. //
29

// this and also of the chart or mappemonde which this man has
made, I do not send it now, although it is here, and so far as I
can see exceedingly false, in order to make believe that these are
not part of the said islands [of Your Highnesses]...

London, 25 July, 1498.

Also translated in Bergenroth op. cit., 176-7, No. 210 (the
sentence about the convention with Portugal being omitted);
Proceedings of the American Antiquarian Society for 21 Oc-
tober 1865, 25-6 (from Bergenroth); Weise, op. cit, 195-6;
Nicholls and Taylor, op. cit., Ill, 296-7 (from Bergenroth);
The Historical Magazine, 2nd ser. Ill, No. 3, 134 F, (ditto);
Markham, op. cit., 208-9; Old South Leaflet No. 115, p. 5;
Prowse, op. cit., 29; Weare, op. cit., 161-3 (from Bergenroth);
Beazley, op. cit., 101-2; and Bourne, op. cit., 429-30.»

domingo, 1 de novembro de 2009

Cristóvão Colombo – Despacho dos Reis Católicos para o Dr. "Ruy Gonzales de Puebla"

(Henrique VII de Inglaterra)HARRISSE, Henry
Jean et Sébastien Cabot, leur origine e leur voyages, Étude D'Histoire Critique, suivre d'une, Cartographie, d'une Bibliographie, et d'une Chronologie des Voyages au Nord-Ouest, de 1497 à 1530, D'Aprés des Documents Inédits, Paris, Ernest Leroux Éditeur, 28, Rue Bonaparte, 28, M.D.CCC.LXXXII , pp. 57, 58, 316 e 330.37

«Le 21 janvier 1496, Ruy Gonzalès de Puebla mande
de Londres à ses souverains, qu'il est venu «un indi-
vidu comme Colomb
proposer au roi d'Angleterre
une entreprise semblable à celle des Indes (1) .»

Le 28 mars suivant, Ferdinand et Isabelle lui
répondent d'informer Henry Vil, qu'il est libre d'ac-
cepter ce projet, mais de prendre garde, car une entre-
prise de cette nature ne peut être mise à exécution
sans porter préjudice à l'Espagnne et au Portugal.

Le langage de la dépêche indique que ce projet
était alors une nouveauté à la cour d'Angleterre. Si
Cabot avait déjà fait un voyage, comme Colomb, à la
recherche du Cathay, et avait découvert depuis deux
ans des pays qu'on croyait être le royaume du Grand
Khan (2), ou y conduire, l'ambassadeur n'aurait pas
attaché d'importance à des projets désormais sans
portée, et les Rois Catholiques se seraient abstenus
d'en faire l'objet d'une communication diplomatique
aussi significative.

Avant que ces remontrances amicales, mais inté-
ressées, pussent arriver en Angleterre, Henry VII
s'était décidé à accepter les offres de Cabot. Le 5 mars
1496, il lui octroya, ainsi qu'à ses trois fils, des lettres-
patentes, à l'effet de naviguer «à l'est, à l'ouest et au
____________

(1). Supra, p. 14.
(2). «Che el paexe del Gram Cam», écrit Pasqualigo en 1498.
//38

// nord, avec cinq navires portant pavillon anglais, pour
chercher et découvrir toutes îles, contrées, régions ou
provinces de païens dans n'importe quelle partie du
monde.»

(...) //

315

// (...)V

DÉPÊCHE DES ROIS-CATHOLIQUES A RUY GONZALES DE PUEBLA,
LEUR AMBASSADEUR A LONDRES.

1496
28 mars.

«Quanto a lo que desis que alla es yda uno como colon para
poner al Rey de ynglaterra en otro negocio como el de las yndias
syn perjuysio de españa ni de portogal sy asy le acude a el como
a nosotros lo de las yndias bien librado estara crehemos que esto
sera echadiso del Rey de françia por poner en esto al Rey de
ynglaterra para le apartar de otros negocios mirad que procureis
que en esto ny enlo semejante no Resciba engaño el Rey de
ynglaterra que por quantas partes pudieren trabajaran los franceses
de gelo hazer y estas cosas semejantes son cosas muy ynçiertas
y tales que para agora no conviene entender en ellas. y tanbien
mirad que aquellas (2). ... no se puede entender en esto syn
perjuisio nuestro o del Rey de portogal.»
___________

(2). Lacune dans l'original.
//


316

// Tortosa, à 28 de Marzo de 1496.»
(Simancas, Estado; Capitulaciones con Inglaterra
, Leg.. 2°
fol. 16. (1))


________

(1). Nous devons ce texte à l'obligeance de notre ami, M. le génèral
Fairchild, ministre plénipotentiaire des États-Unis à Madrid, qui l'a obtenu
du Señor Don Francisco Dias, directeur des archives de Simancas, et à celle
de M. Alfred Kingston, du Public Record Office, qui a bien voulu le copier
sur le texte recueilli par Bergenroth. Il a été publié en anglais dans les
Calendars de ce dernier, t. I, p. 89.»


______________Versão em inglês:

Bergenroth, G. A., Calendar of State Papers, Spain, Volume 1, 1485-1509 (1862), pp. 87-89


«Columbus.

"You write that a person like Columbus has come to England for the purpose of persuading the King to enter into an undertaking similar to that of the Indies, without prejudice to Spain and Portugal. He is quite at liberty. But we believe that this undertaking was thrown in the way of the King of England by the King of France, with the premeditated intention of distracting him from his other business. Take care that the King of England be not deceived in this or in any other matter. The French will try as hard as they can to lead him into such undertakings, but they are very uncertain enterprises, and must not be gone into at present. Besides they cannot be executed without prejudice to us and to the King of Portugal."
»Cfr.: British History Online
______________

Ver também:

Biggar, Henry Percival; The Precursors of Jacques Cartier, 1497 - 1534, pp. 10-11.
Desimoni, Cornelio; Intorno a Giovanni Caboto Genovese, Genova, 1881, pp. 50.
Tarducci, Francesco; John and Sebastian Cabot, Detroit, 1893, pp. 322-3.
Raccolta di Documenti e Studi pubblicati dalla Reale Commissione Colombiana, parte V, vol. II,
Roma, 1894, p. 217.
Weare, G.E.; Cabot's Discovery of North America, London, 1897, pp. 110-111.

«
Sources
Department of Historical Studies, University of Bristol
»______________

Imagens:

John Cabot in traditional Venetian garb by Giustino Menescardi (1762).
A mural painting in the 'Sala dello Scudo' in the Palazzo Ducale, Venice.


The Matthew, John Cabot’s ship, 1497

Henry VII

Richmond Palace, as built by Henry VII

Robert Ricart's Chronicle of Bristol: Entry for Civic Years,
15 September 1496 - 14 September 1498


Letters patent given to Cabot, 1496

«'Cabot Roll': 1496-99
Facsimile of account: 1498-99
»Eduardo Albuquerque

segunda-feira, 26 de outubro de 2009

Pedro Mártir de Angleria - Opus Epistolarum (V)
SENSIO, Dr. D. Joaquín Torres
Fuentes Historicas sobre Colón y América, Pedro Martir Angleria, Tomo I, Madrid, Imp. de la S. E. de San Francisco de Sales, Calle de la Flor Baja, núm. 22, 1892, pp. 42 a 46.

«42// Carta CLXXVII.—A su amigo Pomponio.

... Escucha lo que cuentan nues-
tros isleños de la Española, gente
desnuda. Los nuestros han vivido
bastante tiempo entre ellos antes
de que pudieran entender si adoran
algo fuera del numen del cielo.
Pero ahora, habiendo cierto Re-
món, ermitaño, como dice el vul-
go, tratado más familiarmente con
los principales, por mandato del
Prefecto marítimo Colón, para que
instruyera á los reyezuelos en nues-
tro rito y les enseñara nuestras cos-
tumbres, ha llegado á conocer que
la mayor parte de ellos tienen ad-
mirable veneración á dos antros,
de cuyas profundas cuevas creen
como niños que salieron el sol y la
luna, y juzgan que eso es mucha
verdad.

Otros tienen suma estimación á
cierta calabaza, porque fantasean
que de ella salió el mar con toda
su muchedumbre de peces. Por cu-
ya corriente, aquella tierra, de con-
tinente que era, se convirtió en las//

43// islas innumerables que están á la
vista. llenándose los valles con el
aluvión de aquellas aguas que sa-
lían, é inundándose frecuentemente
los lugares con su gente y ani-
males (1).

Otros ensalzan ciertas alhajas de
oropel que los reyes se ponen en el
pecho, porque cuentan que se las
dio al Príncipe primero de la isla
una mujer hermosa á la cual, di-
cen que el Príncipe, habiéndola
visto en lo profundo del mar, bajó
para juntarse con ella. Pues del
origen de los hombres, es hermoso
el oir lo que desatinan; pues afir-
man que nacieron de otras dos cue-
vas. Paso por alto muchas cosas
por no enredarme en estas antigua-
llas descamiinadas; ya lo sabrás al-
gún día por los libros que estoy
componiendo de estos descubri-
mientos. — Medina del Campo, 13 de
Junio de 1497
.
_____________(1) Aunque sean ridiculos los detalles de esta
tradición, que sale también en la carta seguiente, la
substancia puede ser un resto de la noticia del dilu-
vio y de la sumersión de la Atlántida.//


44// Carta CLXXX.—Al Cardenal de Santa
Cruz.


... Escucha con más extensión
lo que lleva consigo aquella cala-
baza creadora del mar. Naiba, ré-
gulo de la isla, metió antiguamente
en una calabacilla las cenizas de
un hijo muy amado que le arreba-
tó prematura muerte, y la colgó en
el árbol mirobalano para que la
tierra no las manchara. Cuentan
que, pasados algunos meses, movi-
do por el deseo del hijo, abrió la
colgada calabaza para ver las ce-
nizas del hijo. Retírate, purpurado
Príncipe, no te traguen los mons-
truos marinos. Salió al punto, con
gran ímpetu de aguas, inmensa mu-
chedumbre de ballenas y pescados
enormes que fueron dados al mar,
cual semilla de pescados.

Después cuatro jóvenes, según
estas niñerías, hermanos gemelos
del mismo parto, llevados de la co-
dicia de peces y de la fama del su-
ceso, descolgaron la calabaza, en//

45//ausencia de Naiba, para abrir la ta-
padera (ejus particulam) con obje-
to de sacar peces. Pero llegando
entonces Naiba, por el pasmo sol-
taron de las manos la calabaza y la
quebraron. Cuida no te arramblen
las olas; súbete al Esquilino, si es-
tas en Roma, no sea que te ahogues
en el diluvio que se viene encima.
Por las hendiduras de la calabaza
brotan aquellos mares que, saltan-
do las aguas por las cimas de los
montes, convirtieron en las innu-
merables islas que ahora se ven
aquellas regiones que hasta enton-
ces eran continentes . Así nuestros
isleños cuentan con la mayor cul-
tura, ya que el mar tuvo su ori-
gen de la calabaza, ya que su pa-
tria, de continente que era, se di-
vidió en varias partes. Anda ahora
y persuádete de que lo sabías todo:
algo faltaba por lo visto. — Medina
del Campo, 27 de Julio de 1497
.//

46// Carta CXC. — A los Obispos de Praga y
de Pamplona.


... Se ha encontrado entre ellos
nuevo género de culto de latría.
¿Habéis visto alguna vez pintados
en las paredes espectros con cue-
nos, dientes y rabo, con las manos
ganchosas y con la boca abierta
para espantar á los hombres? Con
algodón tejido construyen simula-
cros, rellenos también de algodón,
que imitan exactamente tales ves-
tiglos. Pues de noche se les apare-
cen y les imbuyen en los errores en
que viven: zemes llaman á estos
simulacros, de los cuales, dicen
desatinando que alcanzan las llu-
vias, si lluvia necesitan, y días
claros si quieren sol.

Piensan que los truenos, los ra-
yos y el granizo los envían los ze-
mes
irritados, y los bovitos que
tienen por sacerdotes y varones
santos, les inducen á aplacar á
los zemes con merecidos dones. De
éstos tienen machos y hembras:
creen que aquellos cohabitan algu-//

47// na vez con las mujeres de los re-
yes, y que de ellos nacen niños,
extendiéndose por la cerviz á los
hijos de los reyes cierta hinchazón
varia... (1). Alcalá de Henares, 5
de Abril de 1498
.Carta CCII.—A Pomponio Leto, varon
eruditísimo
.

.... Me preguntas qué noticias
hay del Nuevo Mundo. Siguiendo
al sol nuestros castellanos, avan-
zan más y más cada día hacia el
Occidente: los encuentran á todos
desnudos sola plerisque in locis cu-
curbitula, in modum braculae qua
membrum ac genitalia includuntur,
contentos reperiunt incolas: alii
praeputium deducto nervo alligant
funiculo, quem nisi mictus aut coi-
tus gratia solvunt
, pero otros llevan
calzoncillo enteros de algodón. En-
cuentran en muchos lugares oro y
joyas, pero principalmente per-
las... Ocaña, 4 de Febrero de 1499.
_________


(1) Pasaje obscuro; en latin dice; vario Regum
filiis quodam per cervicem sparso tumore.

//

____________Imagens:

Columbus primus inventor Indiae Occidentalis
BRY, Théodore de, 1528-1598
[India Orientalis]. - Francfort : Wolffgangus Rahter et Joannes Israel de Bry, 1598-1628
.

Estranhos habitantes de terra incógnita
MÜNSTER, SEBASTIAN.
Cosmographia. Beschreibūg aller Lender dürch Sebastianum Munsterum... . Getruckt zü Basel dürch Henrichum Petri. Anno M.D.XLiiij
.

Índios e animais
DATI, GIULIANO
... el secondo cātare dell india... [Rome, Johannes Besicken and Sigismund Mayr, (1494-95)]
.

Indi saevitiae Hispanorum sibi ipsis manus violentas inserunt.
BRY, Théodore de, 1528-1598
[India Orientalis]. - Francfort : Wolffgangus Rahter et Joannes Israel de Bry, 1598-1628
.

Insulani homines
MUNSTER, Sébastien, 1489-1552
Cosmographiae uniuersalis Lib[ri] VI. (...)
/ Autore Sebast[iano] Munstero. - Basileae : apud Henrichum Petri, 1552, pp. 1109
.

Carta astrológica
GLOGOVIENSIS, JOHANNES.
Introductorium Cōpendiosum in Tractatum Spere material mgri Joānis de Sacrobusto... . [Cracow: Joh. Haller, April 28, 1506.]
Eduardo Albuquerque

sábado, 24 de outubro de 2009

Pedro Mártir de Angleria - Opus Epistolarum (IV)


ASENSIO, Dr. D. Joaquín Torres
Fuentes Historicas sobre Colón y América, Pedro Martir Angleria, Tomo I, Madrid, Imp. de la S. E. de San Francisco de Sales, Calle de la Flor Baja, núm. 22, 1892, pp. 36 a 41.«36

(...)

Carta CLVIII.—Al Arzobispo de Granada.

.... De los antípodas cada día
se refieren cosas más y más gran-
des. Dejo á un lado lo de las rique-
zas, á las cuales tú concedes poca
atención. Esperamos que han de
venir á la religión cristiana muchos
millares de hombres... Alcalá de
Henares, 15 de Enero de 1495
.Carta CLX. — Al Cardenal Bernardino
Carvajal
.

.... Han sido mandados diversos
pilotos de naves á diversas playas
del otro hemisferio; lo que traigan
lo sabrás por mí, si vivo.... Zara-
goza, 11 de Junio de 1495
.

Carta CLXIV.—Al mismo.

.... Desde la Española que el
mismo Almirante Colón, autor de
tan gran descubrimiento, piensa que//37

// es la mina de oro, Ophir, de Salo-
mon
, paso á otra provincia al Occi-
dente, cuyo principio dista poco
trecho del último ángulo de la Es-
pañola: pues esta región, de anchu-
ra desigual, que los indígenas lla-
man Cuba
, tiene setenta mil pasos.

Colón tomó el lado meridional de
tierra: me ha escrito que nave-
go por sus costas hacia el Occidente
setenta días naturales y se volvió á
la Española; desembarcó allí y en-
vió á los reyes quien les diera noti-
cias de su regreso. Ha escrito que
las costas de aquella tierra hacen
mucha curva hacía el Mediodía, de
modo que alguna vez se encontró
próximo al equinoccio.

Contaba que á mano izquierda
había innumerables islas. De
las costas de esta tierra grande,
advierte que desembocan en el mar
ríos muy varios, éstos fríos, aqué-
llos muy calientes, la mayor parte
dulces, otros de otro sabor; en la
mayor parte de ellos encontró gran
abundancia de peces, en otras par-
tes muchas conchas de las cuales//38

// se arrancan las perlas. Dice que
pasó por mares casi condensados de
tortugas muy grandes; y que na-
vegó por puntos vadeables, algunos
más blancos que la leche, y por to-
rrentes entre estrechas gargantas
de las islas; y afirma que también
por aguas turbias y cenagosas.Piensa él que por el ámbito de
tierra inferior á nosotros ha reco-
rrido la mayor parte del orbe des-
conocido, y le parece que no le fal-
taron dos horas solares enteras para
llegar al Quersoneso Aureo, meta
del límite oriental; pues sabes,
Rmo. Purpurado, dominando como
dominas todo género de doctrina,
que hasta ahora se había dejado
por desconocido todo lo que hay
por el hemisferio inferior desde
nuestro Cádiz hasta el Quersoneso
Aureo. Este Almirante, pues, se
gloría de haber dado al género hu-
mano esta tierra, porque estando
oculta la ha descubierto con su
industria y su trabajo. Sostiene que
esa región es el continente de la
India del Ganges
.//39

// Que de esto me admire no me lo
permite Aristóteles, quien en el li-
bro De coelo et mundo, dice que la
India no dista mucho de las playas
de España, y Séneca y algunos
otros. Dice que esta región está muy
surtida de puertos semicirculares,
y dentro llena de enormes anima-
les, y lo indicaban las huellas de
ellos, que podían ver los que baja-
ban á tierra; y estando en el mar de
noche oyeron mugidos horrendos (1):
atestiguaban haber gran plaga.

Por medio de sus intérpretes is-
leños, cuyo idioma era próximo á
los idiomas de esta tierra, aprendió
que no se acaba en parte alguna,
y así tiene por cierto que es un
continente
. Pero encontró desnudos
también á los habitantes, como lo
hemos dicho de los insulares. Con-
tentándose con la excursión de po-
___________


(1) No es extraño que en tales circunstancias cre-
yeran cosa del otro mundo el pavoroso bramar del
cuguar ó del jaguar, cuyos increíbles rugidos retum-
ban, como dice Maite Brun, desde la desembocadura
del rio del Norte hasta la otra parte del río de las
Amazonas. //40

// cos lugares, por no detenerse, en
conformidad al precepto de los Re-
yes, regresó á la Española, desde
donde promete que vendrá pronto
á presentarse á los Reyes para dar
larga cuenta de los descubrimien-
tos.... Tortosa, 9 de Agosto de 1495.Carta CLXVIII.—Al mismo.

....Del Nuevo Mundo nuestro Al-
mirante Colón ha traído muchas
sartas de perlas orientales, de cier-
tas costas que recorrió al Mediodía
hacia el sexto grado del equinoccio.
Piensa que estas regiones son con-
tiguas y adherentes á Cuba, de
modo que las unas y las otras sean
el propio continente de la India
gangética
; y por estas playas na-
vegó muchos días, y confiesa que
no vio el fin ó señal alguna de té-
rmino.
Dice que los indígenas llaman
aquellas regiones Paria
, muy llena
de pueblos. Los habitantes se ali-
mentan de la carne de las conchas
de que raen las perlas, con otras
viandas. En la mayor parte de los//41

// lugares cubren sus vergüenzas con
calzoncillos de algodón, alibi cu-
curbitula includunt, alicubi fu-
niculo praeputium, reducto nervo,
ligant, ad mictum tantum, aut coi-
tum solvunt
; por lo demás, van
también desnudos.

Fué para los nuestros gran prue-
ba de que aquella tierra es conti-
nente
, que sus bosques á cada paso
están llenos de nuestros animales,
como ciervos, jabalíes y otros así,
y de las aves, patos, ánade y
pavos, pero no de varios colores.
Dicen que los machos discrepan
poco de las hembras. Los habitan-
tes son cazadores sagaces: á cual-
quier animal le clavan las saetas.

Cambian contentos las perlas
por brazaletes, cascabeles, piececi-
tas de vidrio y otros objetos seme-
jantes de comercio. Indicaban que
recogerían gran cantidad de perlas,
si los muestros prometían volver.

Estas cosas van con más latitud
en los libros que estoy escribiendo
solamente de estos descubrimien-
tos... Burgos, 5 de Octubre de 1496.//»


___________

Imagens:


Christophorus Columbus
BRY, Théodore de, 1528-1598
[India Orientalis]. - Francfort : Wolffgangus Rahter et Joannes Israel de Bry, 1598-1628.


Columbus in India
BRY, Théodore de, 1528-1598
[India Orientalis]. - Francfort : Wolffgangus Rahter et Joannes Israel de Bry, 1598-1628.


Perlarum insula
BRY, Théodore de, 1528-1598
[India Orientalis]. - Francfort : Wolffgangus Rahter et Joannes Israel de Bry, 1598-1628.


Monstra marina et terrestria
MUNSTER, Sébastien, 1489-1552
Cosmographiae uniuersalis Lib[ri] VI. (...) Autore Sebast[iano] Munstero. - Basileae : apud Henrichum Petri, 1552, pp. 852.


PTOLEMAEUS, CLAUDIUS.
Cladii [sic] Ptolomei Viri Alexandrini Cosmographie Liber ... . [ ... Anno MCCCCLXXXII ... Vlme ... Leonardvm Hol ... (Ulm, Lienhart Holle, July 16, 1482)] Folio, 133
.

Schöner Sammelband. Compiled by Johann Schöner. Schöner Sammelband. Nuremberg: ca.1516. Jay I. Kislak Collection. Rare Book and Special Collections Division (143).

Tabula Asiae VIII (Central Asia)" complete with monsters, by Munster, printed in Basle in 1545.

Sebastien Münster, Cosmographia (...) 1628.Eduardo Albuquerque