quarta-feira, 2 de dezembro de 2009

António Gallo - De navigatione Columbi per inacessum antea Oceanum Commentariolus


Thacher, John Boyd
Christopher Columbus, His Life, His Works, His Remains, as revealed by original printed and manuscript records, together with an Essay on Peter Martyr of Anghera and Bartolomé de las Casas, the first Historians of America, Volume I, Parte I, 1903, pp. 189 a 195.

Rerum-Italicarum-Scriptores

«

189

CHAPTER XXVIII

THE FIRST GENOESE BIOGRAPHERS

The historian can perform no better service than to present

the sources of his information.

(...) Antonio Gallo, the first of

these, was one of the most eminent citizens of Genoa. He was //

190

// Chancellor of the Bank of St. George, (1) as his father, Ambrosio,

had been before him, and as his own son, Bernardo, was after

him. From June 14, 1477, until he died he was the official

chronicler of the Republic. The following is his record concern-

ing Christopher Columbus:Rerum_Italicarum_Scriptores

"Muratori, Rerum Italicarum, vol. xxiii., p. 301. Antonii Galli.

"De navigatione Columbi per inaccessum antea Occeanum Commentariolus

"Christophorus & Bartholomaeus Columbi, fratres, natione Ligures, ac

Genuae plebejis orti parentibus, & qui ex lanificii (nam textor pater, car-

minatores filii aliquando fuerunt) mercedibus victitarent, hoc tempore per

totem Europam, audacissimo ausu, & in rebus humanis memorabili novitate,

in magnam claritudinem evasere. Hi siquidem intra pueriles annos parvis

literulis imbuti, & puberes deinde facti, de more gentis in navigationes ex-

iverant. Sed Bartholomaeus, minor, natu in Lusitania demum Ulissipone

constiterat, ubi intentus quaestui tabellis pingendis operam dedit, queis ad

usum nauticum justis illineationibus, & proportionibus servatis, maria, por-

tus, littora, sinus, Insulae effigiantur. Proficiscebantur ab Ulissipone quo-

tannis, ac redibant emissa navigia, quae coeptam ante hos annos quadraginta

navigationem per Oceanum ad Occidentales AEthiopes continuatas terras,

gentesque omnibus retro seculis incognitas, aperuere. Bartholomaeus autem

sermonibus eorum assuetus, qui ab alio quodammodo terrarum orbe redibant,

studio pingendi ductus, argumenta, & animi cogitatum cum fratre rerum

nauticarum peritiore communicat, ostendens omnino necessarium. si quis

AEthiopum Meridionalibus littoribus relictis in pelagus ad manum dexteram

Occidentem versus cursum derigeret, ut is procul dubio continentem terram

aliquando obviam esset habiturus. Qua persuasione Christophorus in-

ductus, in aulam Regum Castellae se se insinuans, viros doctos alloquitur, ac

docet, in animo sibi esse, nisi adjumenta defecerint, multo praeclarius, quam

Lusitani fecissent, novas terras, populosque novos, unde minime putetur,

invenire. Haec autem ad aures Regias per hos viros, quibus ea vana non

viderentur, delata, studio glorise, atque cum Lusitanis aemulationis incensos,

Reges perpulere, ut Columbo bina navigia exornari ad eam navigationem,

quam meditatus erat, jusserint. Quibus ille navigiis postquam ab Insulis

Fortunatis Meridiem versus navigaverat, ac jam proximus ei Paralello vi-

deretur, qui sub Cancro est, declinans ad manum dexteram, atque altum,

inaccessum, vastumque petens, omnium navigantium audacissimus com-

plures dies ad Occidentem tenuit. Neec tamen usquam aut Insulae, aut

aliae terrae apparebant, quamvis quadragies centena millia passuum a Gadi-

bus Occidentem versus remotum se se jam esse arbitraretur. Jamque in

desperationem verti audacia coeperat; nam etiam ex comitibus plerique

retro cursuum, ne, si perseverarent, alimenta deficerent, suadebant. Sed

________

(1) It was in his hand as an official of the bank that one finds recorded in the books of

that institution the reception of the two famous holograph letters written by Chris-

topher Columbus.//

La-fiaccola-della-Verità-An

191

// ipse animi constans, & vultu intrepidus, turn demum dixit, certum sibi esse,

quod cognitis ac perspectis signis animadverteret, in posterum diem terras

apparituras; dictoque mox fides non deficit: quae illi maximam auctori-

tatem, ac dictorum factorumque omnium posthac fiduciam apud suos

addidit. Insulae erant, ut postmodum ipse per epistolas scripsit, ad septin-

gentas a continenti (quam tamen Insulam nondum circumactis navigiis

arbitraretur) non multum diremtae. Ex his feri quidam homines aliquot

inculunt, quos Canibales appellant, humana carne vescentes, ac Insularum

aliarum Populos latrociniis infestantes. Nam cavatis magnarum arborum

truncis navigantes ad proximos trajiciunt, atque homines quasi feras incibos

venantur. Ex his cavatis arboribus unum in mari nactus Columbus plenum

hujusmodi feris hominibus, non sine proelio, ac magna vi, cum se se accer-

rime defenderent, cepit, captivosque ex his nonnullos in Hispaniam usque

postea pervexit.

"Primam, ad quam appulit, Insulam, Hispaniolam nuncupavit, in qua

multi mortales paupertate ac nuditate conspicui cernebantur. Hos primo

nutibus ad securitatem congressus evocatos, postque donis & omni genere

humanitatis alliciebat. Facile apparebant stupentes novi coloris, novique

habitus alienigenas homines, non tamquam terrigenas, sed tamquam e

coelo demissos admirati. Nulla ibi animalia quadrupedia, praeter canes

quosdam pusillos haberi cognitum est. Alimenta hominum sunt radices

quaedam, & glandes longe alia figura quam nostrae, pares tamen sapore, nisi

essent etiam jucundiores. Aurum modicum collo pendente lamina an-

nexum, & pectori haerente; ac ad usque pudenda quasi velamen paucis

deductum, virorum mulierumque commune. Sed Christophorus quad

maxime quassiverat, consequutum se existimans, retro ad Hispaniam re-

meare quamprimum constituit, ut instructior deinde ad has easdem Insulas

terrasque rediret. Relictis igitur quadraginta ex suis in locum, quem

ceperat, & communiverat, quasi possessionem pro Regibus Castellae adeptus,

& se se mox rediturum pollicitus, linquens littora illa cursum retro ad Ori-

entem, unde venerat, direxit, in Hispaniamque revertitur; nuntiosque

praemisit, quibus omnia a se gesta Reges pernoscerent: quibus ea plusquam

dici posset gratissime fuere. Nam Christophorum delatis honoribus extollen-

tes, & Praefectum Regium totius rei maritimae declarantes, obviam illi miser-

unt clarissimos ex omni Regno proceres, a quibus ad se honorificentissime

deduceretur. Adduxerat ipse ex Barbaris secum aliquot, per quos gestae rei

fides magis confirmaretur. Ceterum ut Reges volebant, fama per omnes

terras interea diflunditur, auro plurimo inventum orbem (quem Indiam

vocitabant) & aromatibus, & plerisque rebus pretiosissimis ad usum vitae

mortalium abundare. Alia igitur navigia pluscula, & minora parantur, &

rebus his instructiora, quibus Barbarorum animi allici magis posse puta-

bantur. In primis autem homines ex omni artificio, & animalia complura

ex omni genere, etiam sues, quorum incrementum mirabile postea fuit. Sed

triticum a semente prima statim ad altitudinem grandiusculam enatum,

antequam spicesseret, evanescens, deperierat. At Regum jussu arma

virique navibus numero duodecim imponuntur, ut vel etiam renitentes//

192

// Barbari ad quodlibet officium cogerentur. Bartholomaeum, ac tertium fra-

trem jacobum in ea expeditione Christophorus secum duxit, classemque

hujusmodi ad Hispaniolam per navigationem dierum non amplius viginti

salvam perduxit; suosque quos reliquerat, ad unum omnes a Barbaris

reperit strangulatos, quod in eorum mulieres injurii fuisse dicerentur.

"Sed Christophorus accepta quidem Barbarorum ingratitudine atque

saevitia, cum his tamen per nova beneficia reconciliatus, dolorem dissimu-

lans, quo ad reliqua destinata animo expeditior progrederetur, de auro

primo inquirit, & de speciebus in nostro orbe pretiosioribus. Aurum modi-

cum, & semen quoddam Piperi persimile & figura & sapore, non multum

colligit. Oppidum adductis materiis aedificat, eique Elisabat nomen in-

didit. Ipse duabus ex omni numero navium assumtis Insulam ipsam cir-

cuit; utque ulteriora pernosceret, litus Johannae, quam Insulam quoque

penetraverat, ita primo adventu nuncupatem, dies unum & septuaginta

pernavigat, Occidentum versus perpetuo cursum tenens. Nullam umquem

navigationem, neque longiorem, neque diuturniorem continuatione fuisse

constat; quippe circiter sexagies centena millia passuum vir nauticus, &

cursus navigiorum aestimator peritissimus confecisse se ex dierum noctium-

que cursu computato, ipsemet in epistolis, quas vidimus manu propria

ipsius subscriptas, prodidit. Ultimum locum Evangelistam nuncupavit.

Remeansque, quantum licuit, sinus, promontoria, portus, atque omne litus

decursum signavit in Tabula. Referebat autem hoc litus elevationem

Aretici Poli decem & octo graduum habere, cum quatuor & viginti.

Septentrionale littus Hispaniolae Insulae Poli ipsius altitudinem ostendat.

Dicebat quando etiani ex observatione suorum, Anno Domini Quarto, &

Nonagesimo & Quadringentesimo supra Millesimum Eclipsim apparuisse

mense Septembris quatuor horis naturalibus ante in Hispaniola quam Hispali

visam fuisse: ex qua computatione colligi licet, cam Insulam horis quatuor,

& Evangelistam, si modo vera referuntur, decem a Gadibus & Hispania

distare; quo modo non amplius duabus horis, hoc est duodecima parte

totius circuli terrarum ab eo loco, quem Bartholomaeus Catigara vocat, &

ultimum habitabilem in Oriente constituit, abesse. Per quas duas horas

si dabitur, non obviantibus terris, posse navigare, ultimus Oriens, omni de-

curso inferiori nostro Emispherio, cursu contrario conjunctus fuerit a ten-

dentibus in Occidentem. Finis.

Incaluere-Animi

"Brief Relation of Antonio Gallo Concerning the Voyage of Columbus by Way
of an Ocean Hitherto Unknown

"Christopher and Bartholomew Columbus, brothers, of the Ligurian

nation, sprung from plebeian parentage and who supported themselves

from the wages of wool-working (for the father was a weaver and the sons

were at times carders), at this time acquired great fame throughout the

whole of Europe by a deed of the greatest daring and of remarkable novelty

in human affairs. Even if these had small learning in their youth, when//

193

// they were come of age, they gave themselves to navigation after the manner

of their race. But at length Bartholomew, the younger by birth, estab-

lished himself at Lisbon in Portugal, where for his livelihood he undertook

the production of painted maps adapted to the use of mariners, on which in

correct drawings and their true proportions are represented seas, harbours,

coasts, bays, and islands. Every year there went forth from Lisbon and

returned expeditions by the sea to the Western coasts of Africa, which had

their beginning forty years before, and which revealed continental lands

and peoples unknown in all ages. But Bartholomew, influenced by his

study of maps and familiar with the tales of those who in some manner re-

turned from distant parts of the world, communicated their arguments and

thoughts to his brother, more skilled in maritime matters, disclosing how, as

a matter of necessity, if any one leaving behind him the southern shores of

Africa should direct his course in the open sea to his right hand, toward the

west, he would surely come somewhere on his way upon continental lands.

Christopher, influenced by this reasoning, obtaining admission to the Court

of the Sovereigns of Castile, discussed the matter with learned men and

declared his purpose, unless he failed to secure assistance, to discover much

more easily than the Portuguese had done, new lands and new peoples in

places little thought to hold them. But these things being reported by

these men to the ears of the Sovereigns, to whom they did not seem chimer-

ical, the Sovereigns urged on by a desire for glory and roused to action by a

spirit of rivalry toward the Portuguese, commanded that Columbus should

be supplied with a couple of ships from the expedition which he had planned.

With which ships, after that he had sailed toward the south of the Fortu-

nate Islands and when it seemed that he was on the same parallel, turning

to the right hand and thus directing his course out on the deep, unknown,

and vast ocean, most daring of all navigators, he held on his way toward the

West for many days. Notwithstanding, neither islands nor other lands ap-

peared, although he estimated that he had sailed in the distant sea 4000

miles from the straits of Cadiz. And now courage altered and despair be-

gan, for many of his crew pleaded with him to turn back on his course, lest

if they persevered their supplies should fail. But he himself, constant of

purpose and serene of countenance, declared that he was himself certain,

judging by signs which he knew and recognised, that lands would appear

the following day: and thereupon confidence in him was not wanting: and

this increased his great authority and the faith in his words and deeds

which ever afterward prevailed among his followers. The islands were

seven hundred, as he afterwards wrote in his letters, not very far from the

continent (which he considered the island to be as it had not yet been cir-

cumnavigated by ships). Of these islands some are inhabited by wild men

whom they call cannibals, feeding on human flesh, disturbing the people of

the other islands with their robberies. For they cross over to the neigh-

bouring islands, navigating in the hollowed trunks of trees, and the men are

hunted for food as if they were wild beasts. Columbus, meeting on the sea

with one of these hollowed trees filled with the wild men, captured it, not//

Lodovico_Antonio_Muratori

194

// without a struggle and great force, for they defended themselves valiantly,

and when he returned he brought back to Spain with him as captives some

of these. He named the first island on which he landed, Española, in which

were seen many people conspicuous for their poverty and nakedness. He

enticed to him these people, who were crowded together for safety, first by

signs and afterwards by gifts and all kinds of gentleness. They easily ap-

peared affected by their new colour and by men dressed in strange and new

ways, admiring them as not natural to their world but as if sent from heaven.

No quadrupeds are known to be there except certain very small dogs. The

foods of these people are certain roots and acorns longer in shape than ours,

but equal in flavour, unless they might be a little more pleasant. From

their neck and breasts and fastened by a hanging plate they have a little

gold: and some of them have a sort of garment covering their natural parts,

a custom common to both men and women. But Christopher, thinking

that he had found that for which he so eagerly sought, determined to sail

back to Spain in order that with better equipment he might return to these

same islands and lands. Therefore forty of his people being left behind in

the places which he had taken and fortified, taking possession as if for the

Sovereigns of Castile, and promising his people quickly to return, leaving

those shores, he directed his course toward the East, whence he had come,

and returned into Spain: and he sent messengers, from whom the Sovereigns

learned of all that had been accomplished, by which they were pleased more

than it is possible to relate. Extolling Christopher with honours and nam-

ing him Royal Admiral for all maritime affairs, they sent to meet him the

most illustrious men in their whole kingdom, by whom he was most honour-

ably conducted into their presence. He himself had brought with him

some of the savages, by whom he was able to confirm the magnitude of the

thing accomplished. And so the Sovereigns wished that the fame of this

might be disseminated throughout all lands and that the world discovered

(which they called India) abounded in much gold and spices and many

things most precious for the use of mortals. Other ships were prepared,

some larger and some smaller, but better adapted for these things, with

which the minds of the savages might be more easily won. But first of all

they sent men representing every trade and many animals of every kind as

well as sows, whose fertility afterward was marvellous. But wheat from its

first sowing sprang up to a most inordinate height, and then, before it had

blossomed, it withered away. And at the order of the Sovereigns twelve

of the ships in number were loaded with men and arms so that if the savages

resisted they might be brought to whatever employment was best. Chris-

topher took with him on this expedition Bartholomew and a third brother

Jacobus and he conducted his fleet safely to Española by a navigation

lasting not more than twenty days; he found his people whom he had left

behind him strangled to the very last man by the savages because they said

their women had suffered injury.

"But Christopher, enduring the ingratitude and treachery of the savages,

reconciled himself to them with renewed benefits, dissimulating his grief in//

195

//order that he might proceed more expeditiously to the things remaining to

be done: he inquired first for gold and for the things most precious in our

world. He gathered a little gold and a seed like to that of pepper in shape

and flavour. He built a town of materials brought with him, and to it he

gave the name of Elizabeth. He himself, with two vessels selected from all

the fleet, sailed around the island: and as he thoroughly examined the

country farther along, he navigated to the coast of Joanna, which island he

had found, so naming it on his first voyage, sailing along it for one and

seventy days, continually holding a course toward the west. Never has

there been such a navigation nor one of such length, nor one of such dura-

tion, as this sailor man declares that it was of 6000 miles, and he is most

skilled in estimating the courses of navigations, computing the course by

days and nights, as he himself described in his letters which we have seen

written by his very own hand. He named the region farthest distant,

Evangelista. And returning, as he chose, he described on a map the bays,

promontories, harbours, and the entire coast. He reported that on this

coast the Arctic Pole was elevated 18 degrees and on the north side of the

island of Española the elevation was 24 degrees. He declared also from

the observation of his people that when in the year of our Lord 1494 there

appeared an eclipse in the month of September, it was seen in Española four

hours before that it was visible in Spain: from which calculation it may be

deduced that this island is distant four hours and that Evangelista, if they

are correctly reported, ten hours from the straits of Cadiz and Spain: by

which it is estimated that it is not more than two hours, that is the twelfth

part of the whole circumference of the earth, from that place which Bar-

tholomew calls Catigara and the last habitable place to the East. So if it

be possible to sail on these two other hours, no intervening lands occurring,

the farthest East lying directly under our hemisphere will be united in a

contrary course by those going to the westward." »

____________

Ver também:

L.A.MURATORI

___________

Imagens:

Christophorus Columbus, apud, Giovio, Paolo (1483-1552): Elogia virorum bellica virtute illustrium: Septem libris iam olim ab Authore comprehensa, Et nunc ex eiusdem Musaeo ad vivum expressis Imaginibus exornata. - Basil.: Petrus Perna, 1596.

Incalvere Animi em, Antiquitates Italicae, Medii Aevi, sive Dissertationes (...) Ludovico Antonio Muratorio (...)Mediolani, MDCCXLI

La fiaccola della Verità, dall'opera Antiquitates Italicae Medii Aev

Ludovico Antonio Muratori

L.A.MURATORI

Eduardo Albuquerque

57 comentários:

Anónimo disse...

O PH-Colombina deve ter sentido a nostalgia dos bons tempos do tecelão.
Tanto tempo que dedicou a escrever sobre mercadores nobilitados, a defender que Cristóbal Colón não era necessariamente um tecelão, para agora, rebuscando no fundo do baú, nos presentear com a crónica de Gallo, chanceler do Banco de S. Jorge de Génova, cronista que mostra "conhecer" em profundidade, a família Colombo.
Domenico, o pai, era tecelão. Bartolomeu e Cristoforo, os filhos, foram cardadores (nível de capacidade técnica inferior à de tecelão).
Não vai sendo já tempo de o PH-Colombina "assentar" e decidir, de uma vez por todas, se quer o seu Colombo tecelão ou mercador nobilitado?
Se quer este Bartolomeu "desenhador" de mapas em Lisboa, a convencer o irmão Cristoforo, mais conhecedor das artes marítimas, para que se oferecesse aos Soberanos de Castela, ou se quer o Cristoforo que sobrevivia em Sevilha a vender os mapas que, ele sim, desenhava.
Afinal de contas, para que quer o PH-Colombina as fontes de que tanto fala? Para esclarecer ou para baralhar segundo a sua conveniência?
ADAMASTOR

Anónimo disse...

El testimonio de Antonio Gallo es uno de los pilares de la teoría genovista. En su condición de canciller del Banco de San Giorgio recibió las cartas de Colón a dicha institución. Según los mismos genovistas, vivía muy cerca de la casa de Domenico Colombo y conocía a algunos de los miembros de la familia. Era, además, cronista de la República, por lo que reunía todas las condiciones para obtener y transmitir la mejor información posible sobre la familia Colón y sus gestas ¿Cuál fue el resultado? Demos la palabra a Hernando Colón, que en su “Historia” (cap. II) tiene esto que decir sobre Giustiniani, que como el lector comprobará, copió en su mayor parte el texto de Gallo.

“Pero no hay de qué maravillar que el Justiniano, en este caso, que es culto, se atreva a no decir la verdad, pues en las cosas muy claras de su descubrimiento y navegación, en media hoja de papel que en el dicho Psalterio escribió, puso más de doce mentiras, las cuales tocaré con brevedad, no alargándome en darle respuesta, por no interrumpir el hilo de la historia, pues por el curso della y por lo que otros escriben desto se comprobará la falsedad de lo que él dijo.

La primera, pues, es que el Almirante fue a Lisboa a aprender la Cosmografía de un hermano suyo que allí tenia, lo cual es al contrario, porque residía él en la dicha ciudad antes, y enseñó él al hermano lo que supo. La segunda falsedad es que como primero vino él a Castilla, aceptaron los Católicos Reyes Fernando e Isabel su propuesta, después de siete años que por él les fue hecha, huyéndola todos. La tercera falsedad es que él fue a descubrir con dos navíos, lo cual no es así, porque fueron tres carabelas las que él llevó. La cuarta, que la primera isla por él descubierta fue la Española, y no fue sino Guanahani, la cual llamó el Almirante San Salvador. La quinta falsedad es que la misma Isla Española era de canívales, hombres que comían carne humana, y la verdad es que los moradores que allí fueron hallados fue la mejor gente y más llana que en aquellas parte se hallase. La sexta falsedad es que tomó peleando la primera canoa o barca de los indios que vio, y en contrario se halla que no tuvo guerra en aquel primer viaje con indio ninguno, antes tuvo amistad y estuvo en paz con ellos hasta el día de su partida de la Española. La séptima falsedad es que volvió por las islas Canarias, el cual viaje no es propio de la vuelta de aquellos navíos. La octava cosa falsa es que desde aquella Isla despachó un mensajero a los sobredichos Serenísimos Reyes, y es verdad que él, como ya se ha dicho, no se llegó antes a ella, y fue él mismo mensajero. La nona cosa falsamente escrita es que en el segundo viaje volvió él con doce naos, y está claro que fueron 17. Y la décima mentira es que él llegó a la Española en 20 días, el cual espacio de tiempo es brevísimo para llegar a las primeras islas, y no fue a ellas en dos meses, y fue a las otras mucho antes. La undécima, que súbitamente arribó a la Española con dos navíos, cuando sabemos que fueron tres los que él llevó para ir a Cuba desde la Española. La duodécima falsedad escrita de Justiniano es que la Española se diferencia cuatro horas de España, y el Almirante cuenta más de cinco. Y demás desto, para añadir a las doce, la décimotercera dice que el fin occidental de Cuba dista seis horas de la Española, poniendo más camino de la Española a Cuba del que hay de España a la Española.”

A todo esto, podemos añadir era Ptolomeo y no Bartolomé el que denominaba Catigara al punto más oriental de Asia y que Bartolomé no fue junto a Cristóbal y Diego en el segundo viaje, sinó que se reunió con ellos en la Española después. La conclusión de Hernando no tiene desperdicio:
“De manera que de la poca diligencia y cuidado que usó en informarse y escribir la verdad de lo que pertenece a estas cosas tan claras, se puede conocer cómo también se haya informado de aquello que tan escondido estaba (…).“

A.V.

Colon-o-Novo disse...

Uma pequena alerta para os nossos jovens leitores que não conhecem muito bem esta história:

1- He named the first island on which he landed, Española...
--> A primeira ilha não foi nomeada Española foi sim "Salvador"

2- And at the order of the Sovereigns twelve of the ships in number...
--> Não foram 12 navios foram sim 17 que saíram naquela 2ª viagem

3- Christopher took with him on this expedition Bartholomew and a third brother Jacobus...
--> Bartolomeu não foi com Cristóvão nesta viagem. Bartolomeu nem sequer estava em Espanha nessa altura. Bartolomeu estava na corte de França. Só o Diogo é que foi com Cristóvão.

4- he found his people whom he had left behind him strangled to the very last man by the savages...
-->Os castelhanos que ficaram na Espanhola em 1492 morreram quase todos queimados dentro da não S. Maria que servia-lhes de fortaleza em terra e não estrangulados.

Manuel Rosa

J. C. S. J. disse...

«Christophorus & Bartholomaeus Columbi, fratres, natione Ligures, ac Genuae plebejis orti parentibus...» e Fernando não o desmente!

Colon-o-Novo disse...

Ó JCSJ, o Fernando Colón desmente sim que seu pai era filho de pais plebeus. Fernando ainda chama a Giustiniani de "falso historiador" o que desmente tudo o que Giustiniani diz. O próprio Fernando Colón diz que não vai tentar provar as falsidades de Giustiniani com palavras de outros mas com as próprias do Giustiniani. Mas estas palavras de D. Fernando Colón para os autores deste blog nada dizem. Continuam a ver os Colón como pobrezitos que se faziam passar por nobres e que faziam tudo o possivel para ecnobrir que nasceram de tecedores de lã e ignoram por completo que a Filipa Moniz era uma das 12 comnedadeiras de Santos da Ordem de Santiago que jamais poderia casar com um tecedor. Devem de abrir os olhos.
Tal como os vossos profesores vos ensinaram vocês acreditaram nos Giustinianis e Tavianis do mundo e insistem ainda hoje em negar as palavras de D. Fernando Colón, de D. Cristóvão Colón, D. João II, do Papa e da Corte de Castela para se fiarem nuns italianos burladores que viviam tão longe dos acontecimentos para saber o que se estava passando, o que vem bem provado nos erros dos factos como o A.V. já apontou acima.

Eu aconselhava de novo que lêssem melhor os factos desta história antes de andarem por aqui a continuar a alardar as mentiras como verdades e a confundir os leitores com burrices de burladores genoveses que conhexceram pobres Colombos da itália mas que nunca conheceram os nobres Colóns da Ibéria.

Di modo che lo stesso Giustiniano si convince di falso storico ... dicendo Humili loco, seu a parentibus pauperrimis ortus, che metter parole ingiuriose, come in detto Salterio egli mise, riportandole poi nella sua cronaca con chiamarlo falsamente meccanico: che, se anche non si fosse contraddetto, la ragione stessa manifestava che un uomo il quale in alcun'arte manuale e mestiere fosse occupato, aveva da nascere e invecchiarsi in quello per impararlo perfettamente e che non sarebbe egli andato errando dalla sua gioventù per tante terre, come altresì non avrebbe appreso tante lettere né tanta scienza quanta le sue opere mostrano che egli ebbe, specialmente nelle quattro più principali scienze che si ricercano per fare quel che egli fece: che sono astrologia, cosmografia, geometria e navigatoria. Ma non è da maravigliarsi che il Giustiniano in questo caso, che è occulto, ardisca a non dire il vero, poiché nelle cose molto chiare del suo scoprimento e navigazione in mezzo foglio di carta, che in detto Salterio scrisse, mise più di dodici bugie, le quali io toccherò con brevità, non distendendomi in dargli risposta per non interrompere il filo della storia, poiché per il corso di essa e per quello che di ciò altri scrivono si comproverà la falsità di quel che egli disse.
-- Historie del S.D.FERNANDO COLOMBO; Nelle quali s'ha particolare, et vera relatione della vita, et de' fatti dell'Ammiraglio D.Christoforo...

Manuel Rosa

J. C. S. J. disse...

De facto os defensores da origem sobre-humana de Cristóvão Colombo só fazem o que sempre fizeram. Mas não é de admirar, pois só fazem aquilo que a pseudo-história sempre fez, i.e. aproveitar os textos convenientes à tese pondo de lado os que a contradizem; treslêm-se as fontes, descontextualizam-se e recria-se o que desde o início se tinha inventado.
Para encurtar o que já vai longo, veja-se o exemplo do estatuto social de Filipa Moniz e a sobrevalorização do mosteiro de Santos:

http://ph-colombina.blogspot.com/2007/10/uma-burguesa-no-mosteiro-de-santos.html
http://ph-colombina.blogspot.com/2007/10/por-que-margarida-vasques-importa.html
http://ph-colombina.blogspot.com/2008/01/filipa-moniz-rf-da-casa-do-infante-d.html
http://ph-colombina.blogspot.com/2008/02/filipa-moniz-no-comendadeira.html

Anónimo disse...

Caro J.C.S.J.

Parece que há quem ainda não tenha entendido que D. Hernando escreveu a biografia do pai num dado contexto, o dos Pleitos Colombinos, nos quais foi o grande defensor das pretensões de D. Diego Colón. Nada mais natural que o enaltecer da figura do pai em todos os aspectos,nomeadamente no dos serviços prestados aos Reis, dourar-lhe levemente as origens e insurgir-se contra Giustiniani que lhe vinha estragar o negócio. Há aqui alguma coisa fora do comum? É evidente que não, cada um cumpre o seu papel e nada mais. Claro que isto é para gente com o normal senso comum, os sem senso nenhum hão-se sempre tresler a evidência e transmutá-la em delírio maquiavélico coberto de intenções alucinantes e alucinadas.

Um abraço amigo

Maria Benedita

Anónimo disse...

Porque é que o PH-Colombina, e concretamente o JCSJ não
vai directo ao assunto e à pergunta à qual evitou responder?
(preferiu repetir as palavras de Gallo, afirmando que Hernando Colón não o desmente. Depois quando Manuel Rosa lhe mostra que Hernando desmente essas palavras, desviou-se imediatamente para outro assunto)
Cristoforo Colombo era ou não era um cardador de lãs?
ADAMASTOR

J. C. S. J. disse...

Caríssima Maria Benedita,

Numa sociedade que progressivamente começava a dar mais importância à fidalguia que à nobreza adquirida por actos valorosos, o próprio Cristóvão Colombo teve de enfrentar quem lhe apontasse esse defeito - como bem mostra o processo de Bobadilla - não é pois de estranhar que os seus descendentes - aliás como o próprio Cristóvão Colombo - não gostassem de alardear as suas origens e até mesmo preferissem - como bem diz - dourá-las.
Mas aparentemente isto só não é óbvio para aqueles que querem impingir estórias.

Um abraço amigo

Anónimo disse...

Bolas J. C. S. J. então o homem não era casado com uma nobre já 6 anos antes de aparecer em Espanha?
Isso significa o quê? Que as sehoras filhas dos membros da Ordem de Santiago casavam com quem queriam?
Já encontrou alguma vez um casamento entre um tecelão e uma nobre na época em questão que sustente a vossa fantasia do Colombo da Génova?

AMADASTOR

Anónimo disse...

La cuestión importante aquí, como bien dice Adamastor, es saber si C.C. fue cardador de lanas, si Bartolomé se estableció en Lisboa antes que él y si le enseño a dibujar cartas de navegar. Si no podemos responder afirmativamente a estas preguntas, entonces es que Gallo estaba equivocado, y si Gallo estaba equivocado en estas cuestiones es que, en mi opinión, no podía conocer a la famila Colombo. Y si Gallo no conocía a la familia Colombo, entonces uno de los pilares de la tesis genovesa (o tres si contamos a Senarega y Giustiniani) se viene abajo.

A.V.

Anónimo disse...

Não é nada fora do comum que Hernando enaltecesse a figura do pai em todos os aspectos,nomeadamente no dos serviços prestados aos Reis, nem que lhe dourasse levemente as origens nem que se insurgisse contra Giustiniani. Era natural que descendentes dum cardador de lãs procurassem não alardear essas origens familiares.
A questão é: Cristoforo Colombo era cardador de lãs? SIM ou NÃO?
Será que o PH-Colombina não quer responder a esta pergunta para não alardear as suas origens ou para não alardear os seus objectivos anti-verdade?
O PH-Colombina confia abertamente naquilo que Gallo escreveu, a ponto de se poder concluir que Gallo conhecia a família do Almirante Colón?
Ou há que admitir que Gallo, a exemplo do que se disse para Hernando, escreveu este texto numa dada conjuntura, procurando valorizar a sua cidade/república?
ADAMASTOR

Colon-o-Novo disse...

Caro A.V.,
Gallo poderia muito bem conhecer a família Colombo que eram pobres tecedores de lã da Génova. Mas fica claro que não conhecia os nobres Colón da Ibéria.
Mais uma alerta. O livro de Gallo só foi publicado décadas após os eventos e eu desconfio que não foi escrito pelo mesmo mas sim fazia tudo parte da burla de Baltazar Colombo de tentar apoderar-se da herança dos Colón em Espanha.
Note que o processo de sucessão durou 30 anos. 30 ANOS!! e que muito se poderia ter feito e falsificado em 30 anos especialmente se uma pessoa como Baltazar Colombo fosse rico, bem ligado e empenhado em provar que os nobres Colón da Ibéria eram de veras uns pobres Colombo de Génova.
Ainda mais, o Baltazar Colombo tentou provar durante o Pleito de Sucessão ao Ducado de Veragua que o nome «Colón» e «Colombo» eram a mesma coisa, o que não são, nem nunca foram. Colón vem de kolon que é grego para membro e Colombo como deve saber é italiano para Pombo em português e Palomo em espanhol.
Tudo o que aparece em Itália com respeito a este Almirante deve de ser suspeitado porque em Génova nada se fez para celebrar o descobridor como um natural de lá, nem quando ele era vivo nem por décadas depois- isto porque ele não era de lá. Ninguém em Génova sabia quem ele era. Foi provado no pleito que nenhum dos seus filhos se comunicaram por carta com supostos parentes Colombo de Génova nem o Almirante deixou dinheiro a nenhuma pessoa chamada Colombo de Génova no seu testamento nem apareceu nenhum parente de Génova para herdar a herança em 1579.
Aqueles que apareceram, como ficou provado, não eram de sua família. Eram falsificadores e burladores e não tinham nada de parentesco.
Isto tudo só foi capáz de durar por 500 anos porque nós, os portugueses, ficámos calados e deixámos tudo passar. E é incrível como ainda hoje os senhores deste blog continuam a tentar forçar uma descarada mentira de um tecelão ser casado pelo Mestre de Santiago com uma das comendadeiras dessa ordem - como se não houvessem já mais nobres em Portugal com quem a casar.
São os portugueses os próprios inimigos da verdade neste caso. Não me admiro que os estrangeiros tenham dito tais disparates como que a «Isabel Moniz era uma pobrezita que não tinha dinheiro para se sustentar a si e aos seus filhos e que a Filipa Moniz era uma serviçal no Mosteiro de Santos.»
Burrices e trapalhadas que os autores deste blog continuam a insistir impingindo.
Pelo contrário, aqueles historiadores que não engoliram a burla do novelo de lã Colombo notam logo que toda esta história tem sido uma farsa portuguesa.
Aqueles que continuam a viver no passado, seguem empatados no século XVI e tão ceguinhos que não conseguem dar um passo à frente. O mesmo aconteceu com Galileio.... mas eventualmente a verdade perdurará.
Agora aquelas pessoas que vivem no Século XXI, como o Prof. J. Veríssimo Serrão, já notam que o "Colombo Genovês" era tudo uma farsa. Por exemplo o historiador António Vicente, doutorado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, diz que «não é credível um tecelão ter casado com Filipa Moniz, uma nobre Portuguesa que morava num mosteiro "onde apenas as mulheres da classe mais alta viviam".»
Mas neste blog continuam a actuar como se nada de novo se tem vindo a saber sobre este personagem nos últimos 10 anos. Ignoram totalmente os factos e seguem impingindo crónicas e escritos de terceiros que nada sabiam sobre a vida de um homem nobre que ocultou intencionalmente tudo sobre si, e que o fez tão genialmente que a sua verdadeira identidade ainda segue oculta hoje.
-Manuel Rosa

Anónimo disse...

Manuel Rosa,
acho que não vale a pena insistir mais com os seus argumentos já aqui apresentados muitas vezes, como a questão do casamento.
Deixe lá os autores do PH-Colombina decidirem, de uma vez por todas, se Colombo era ou não era cardador de lãs como escreveu A. Gallo.
E depois logo se colocam as questões subsequentes, pois caso contrário eles vão continuar a evitar fazer uma opção.
ADAMASTOR

Anónimo disse...

"....tecelão ser casado pelo Mestre de Santiago com uma das comendadeiras dessa ordem -"

Enquanto se continuarem a afirmar este tipo de coisas, que o autor SABe serem FALSAS, não só por ter aqui sido mais que provado como por,muito anteriormente a este blog, ter sido cabalmente esclarecido sobre a matéria por historiador/genealogista altamente credenciado, ao qual CONULTOU, A credebilidade de Manuel Rosa como INVESTIGADOR DE UM FACTO HISTÓRICO. E DE UM SÓ, COLOMBO é ZERO!

P.T.

Anónimo disse...

Cara Maria Benedita,

usted ha abierto una polémica que es especialmente relevante en el caso de Gallo: la objetividad ylos intereses espúreos de las fuentes. Sobre el caso de Hernando se han escrito libros enteros, pero en la historia colombina oficial se da prácticamente por supuesta la de los demás. ¿Pero es que Pietro Mártir, Oviedo o Rui de Pina por poner algunos ejemplos no eran acaso personajes a sueldo de los reyes?¿O acaso no iba Bobadilla con órdenes de abrir un proceso para destituir a Colón y sus hermanos? Como usted bien dice: “cada um cumpre o seu papel e nada mais. Claro que isto é para gente com o normal senso comum (…)”.

Pero volvamos al tema de Gallo como historiador veraz y objetivo. Sobre su veracidad, ya hemos visto que era francamente mala. Pero su objetividad no es nunca puesta en duda, cuando tenemos motivos suficientes para dudar. Veamos esta secuencia:

1-Colón se comprometió a dar a Génova parte de sus rentas de Indias y a invertir otra parte en el Banco de San Giorgio
2- Nada de esto se llevó a cabo ni por él ni por sus sucesores.

En estas condiciones, no es nada extraordinario que los de dicho Banco (y Gallo era el canciller) intentasen presionar a la famila Colón para que hicieran efectiva la promesa. Nada mejor para ello que un texto como el que analizamos, que fue publicado indirectamene a través de Giustiniani. Las intenciones de Gallo no eran meramente históricas, y la reacción de Hernando lo confirma cuando dice:

“… aunque los padres del Almirante hubieran sido personas viles, era cosa más honesta que él hablase de su origen con aquellas palabras que otros autores en tal caso usan, diciendo nacido en lugar humilde, o de padres pobres, que poner PALABRAS INJURIOSAS, como él las puso en el dicho Psalterio, repitiéndolas después en su Crónica, llamándole falsamente artesano.”

A.V.

Colon-o-Novo disse...

Caro P.T.,
Vamos lá ver se podemos esclarecer quem tem credibilidade na questão em causa já que o P.T. parece saber muito disto.
Por favor responda ás seguintes perguntas:
1. Era Filipa Moniz residente em Todos-os-Santos o Velho e assim membro da portuguesa Ordem de Santiago?

2. Quem era o Mestre de Santiago em 1475?

3. Segundo as regras da Ordem de Santiado, poderiam as donas residentes em Santos-o-Velho casar sem autorização do Mestre.

Só depois do P.T. responder a estas três perguntas os leitores poderão considerar se o seu comentário acima é ou não honesto.

Manuel Rosa

Anónimo disse...

"....esclarecido sobre a matéria por historiador/genealogista altamente credenciado"
Você conhece um genealogista altamente credenciado na genealogia de Colombo?
Então onde existe o grande mistério?
AMADASTOR

Anónimo disse...

1- « Era Filipa Moniz residente em Todos-os-Santos o Velho e assim membro da portuguesa Ordem de Santiago?»

Não se sabe se residia em Santos o Velho e os residentes não eram obrigatoriamente membros da ordem.
Está mais que esclarecida a questão neste blog
Mostre o doc. que prova que filipa Muniz era membro da ordem de Santiago, ou mostre o doc. que prova que Bartolomeu Perestrelo era membro.

Se mostrar um só doc. eu dou-o como honesto SÓ NESTE PONTO

P.T.

Anónimo disse...

«Você conhece um genealogista altamente credenciado na genealogia de Colombo?»

Ninguém falou na genealogia de Colombo.

P.T.

Colon-o-Novo disse...

Caro AMADASTOR,

Segundo o P.T. eu conferenciei com um "historiador/genealogista altamente credenciado" e decidi não aceitar a dedução desse especialista.
Mas o que o P.T. não sabe é que nos últimos 18 anos eu tenho conferenciado não com um só mas com dezenas de especialistas e eles dão quase todos respostas diferentes às mesmas perguntas o que mostra que, ou não são especialistas, ou então não existem factos e baseiam-se em deduções.
Mal empregado estaria eu se me fiasse somente na resposta de um "especialista" qualquer.
Se assim o tivesse feito andava por cá hoje a apoiar os copistas deste blog e alardear que o "Testamento de 1498" é mesmo verdadeiro e escrito pelo punho do Colombo tecedor de lã Genovês.
Ai se eles trocem de mim ao dizer o que eu digo baseando-me em factos imaginem se eu viesse aqui adiantar que o "pobre e ignorante Colombo tecedor de lã era o mesmo instruido navegador que descobriu as Américas" e que o "Colombo tecedor de lãs genovês casou com uma nobre dama residente num Mosteiro da Ordem de Santiago" e que "esse tecelão escreveu no seu Testamento em 1498 que era Genovês e que eu aceito como verdadeiríssimo esse testamento."
Aí é que iriam rir-se.
Mas como estas propostas fantasiosas vêem do outro lado da bancado são mesmo todas credíveis.
Claro.
-Manuel Rosa

Anónimo disse...

Caro A.V.

"1-Colón se comprometió a dar a Génova parte de sus rentas de Indias y a invertir otra parte en el Banco de San Giorgio"

Em qual dos testamentos de Colombo consta isso?

Cpts

Maria Benedita

Colon-o-Novo disse...

Os vários documentos estão nos archivos da TT, Convento de Santos-o-Novo, Principalmente um Doc. 477. Convento de Santos-o-Velho, com data de 4-1-1475 que mostra Filipa Moniz como uma das 12 donas gerentes do dito mosteiro.
Acha o P.T. que as gerentes do Mosteiro da Ordem de Santiago não eram membros a mesma ordem?

-Manuel Rosa

Anónimo disse...

Esses documentos apenas provam que havia uma Filipa Moniz em Santos, que não era Dona, e a "gerência" pertencia a uma Dona, essa sim, Dona Beatriz de Menezes. Se essa Filipa Moniz era a filha de Bartolomeu Perestrelo, é uma hipótese credível, já que D. Hernando Colón a dá, pela mesma época, residente em Santos, mas isso nãda prova sobre a pertença á ordem de Santiago.
http://ph-colombina.blogspot.com/search/label/Filipa%20Moniz
http://ph-colombina.blogspot.com/2008/01/filipa-moniz-rf-da-casa-do-infante-d.html
http://ph-colombina.blogspot.com/2007/10/uma-burguesa-no-mosteiro-de-santos.html

Quanto a Filipa ter direito ao Dona, já aqui foi provado que o não tinha, o Dona herdava-se da mãe ou da sogra e o documento de venda da capitania de Porto Santo é expresso na sua não atribuição a Isabel Moniz.E não só.

""e ficou delle [Bartolomeu Perestrelo, cavº casa Inf. D.Henrique e capitão do Porto Santo, já + em 6.8.1459] e de Isabell Munjz sua molher Bertolameu Palestrello seu filho"
"a dicta Isabel Munjz e sua madre e Diogo Gill Munjz seu jrmãao [dela Isabel; mais à frente surge Diogo Gil Moniz, como tio de BP, 2º] titores do dicto Bertolameu Palestrello" (TT, Chª D. Afonso V, liv. 36, fl. 216v-217)"

Maria Benedita

Anónimo disse...

Cara Maria Benedita,

Creo que usted sabe mejor que yo la respuesta, pero esa respuesta es irrelevante para mi argumentación. Son los genovistas los que afirman que Colón se comprometió a dar parte de sus rentas a Génova y a invertir en el Banco de San Giorgio. Igual que son ellos los que afirman que Gallo conocía a la familia de Colón. Yo me limito a decir que si aceptamos esto, entonces hay que poner en duda las intenciones de Gallo al escribir su crónica, al igual que cuestionamos las de Hernando al rebatirla, y afirmo también que resultan incomprensibles sus errores sobre la vida de Cristóbal y Bartolomé. En mi opinión Antonio Gallo no conocía a la familia Colón, y este punto es fatal para la tesis genovista.

A.V.

Anónimo disse...

Caro A.V.

Será sua opinião, que, definitivamente, não partilho.
Contudo, a tese genovesa tem tantas fontes e documentos a sustentá-la que bem pode dispensar alguns.
Acresce que, em minha opinião, são os documentos o seu mais forte sustentáculo, nomeadamente o Memorial de Pagos, o Asseretto e o processo de uma cobrança de dívida relativa a dois terrenos em Legino e o do Savonês que vai ao notário para que seu sogro o substitua como procurador de Don Diego .

Cpts

Maria Benedita

Cpts

Maria Benedita

Anónimo disse...

"A tese genovista bem pode dispensar alguns dos tantos documentos e fontes de que dispõe", mas quando uns são postos em questão, logo os genovistas vão buscar os outros que também já tinham sido postos em questão.
Dispensando A. Gallo, convém não esquecer que se dispensam todos aqueles que escreveram "genovês" sem qualquer conhecimento de causa.
Invoca-se agora o Assereto, mais que duvidoso, invoca-se o Memorial de Pagos, que cheira a falsificação.
É tão verdadeiro o Memorial de Pagos, que nada do que lá está destinado aconteceu. Poderá dizer-se que até o herdeiro de Cristóbal Colón desprezou os últimos desejos do seu pai?
Será que vinte anos não teriam sido suficientes para Diogo Colón cumprir o Memorial de Pagos? Por que obscura razão é esse Memorial de Pagos repetido no segundo (tinha que ser no segundo, nesta história nada é límpido) testamento de Diogo Colón?
Deixem-me adivinhar: seria para tentar reforçar a autenticidade do Memorial?
ADAMASTOR

Anónimo disse...

Caro ADAMASTOR,
Note que D.Fernando Colón também tem dois testamentos!!!!
Aparentemente os genovistas nem conhecem a documentação em que se apoiam... Só basta para eles dizer "fulano disse genovês" e então só pode ser genovês. Pois fulano assim disse.

Colon-o-Novo disse...

Caro P.T.
"Se mostrar um só doc. eu dou-o como honesto SÓ NESTE PONTO"

Se o P.T. mostrar um só doc. que prova que Filipa Moniz não residia em Todos-os-Santos eu também dou-o por honesto.

Enquanto busca essa prova que Filipa Moniz não residia em Todos-os-Santos - e que assim não era membro da Ordem de Santiago - dou-lhe esta informação para pondurar:

1- Filipa Moniz, filha de Bartolomeu Perestrelo 1º Capitão de Porto Santo, era uma das 12 donas do mosteiro de Todos-os-Santos e forçosamente membro de Santiago.
2- Os membros de Santiago juravam obediência ao Mestre e requeria-se autorização do mestre para casarem. O mestre era D. João II.
3- Violante Nogueira cunhada de Bartolomeu Perestrelo foi a Comendadeira de Santos e assim membro de Santiago.
4- Todos os irmãos desta Violante (filhos de Afonso Furtado de Mendonça http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=12526) todos eles cunhados de Bartolomeu Perestrelo -eram todos MEMBROS de Santiago.
5- A filha de um deles, por tanto sobrinha de Bartolomeu Perestrelo, Ana de Mendonça foi Comendadeira de Santos após a morte de sua tia Violante. Ana de Mendonça era amante de D. João II e mãe de D. Jorge Mestre de Santiago que era por sua vez primo em segundo grau das filhas de Bartolomeu Perestrelo meias-irmãs de Filipa Moniz.
6- A Violante Nogueira criou as Infantas D. Catarina e D. Joana Rainha de Castela (http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=1980)
7- As sobrinhas de Filipa Moniz casaram com: Marquês de Montemor, Conde de Penamacor, Conde de Abrantes.
8 - Os sobrinhos eram D. Fernando de Noronha (Governador da casa da Excelente Senhora filha da Rainha D. Joana de Castela) e D. Pedro de Noronha, Mordomo-mor de D. João II (http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=20135)
e, veja bem, COMENDADOR-MOR de SANTIAGO.

Como pode ver a Ordem de Santiago era bem integrada na vida desta família.

Quem queira ser honesto não pode negar uma coisa tão visível só porque algum "historiador/genealogista altamente credenciado" disse que não poderia ser.

Aguardo atentamente a sua prova que Filipa Moniz Não era membro de Santiago.

Manuel Rosa

J. C. S. J. disse...

Tretas!

Anónimo disse...

Caríssimo J.C.S.J.

Tretas e ridículas!
"Se o P.T. mostrar um só doc. que prova que Filipa Moniz não residia em Todos-os-Santos eu também dou-o por honesto.
Bom, mas pode ser que Filipa Moniz alguma vez tenha pedido um documento de não-residência em Santos, quiçá para obter subsídio de renda de casa, e o P.T. o encontre!
Esse tipo de provas lembram-me sempre os documentos para obter apoio judicial, em que se exige um documento comprovativo da não existência de dívidas á Segurança Social a quem nunca descontou para ela pois nunca trabalhou na privada. É o chamado "não consta dos ficheiros", nem com dívidas nem sem elas!
Agora esta de a residência temporária em Santos implicar obrigatória pertença á Ordem de Santiago é que me deixa desvanecida por tanta complacência e falta de elitismo da mesma Ordem. Quem lá entrava era imediatamente brindado com uma integração na Ordem. Santos princípios.

Um abraço amigo

Maria Benedita

J. C. S. J. disse...

Caríssima Maria Benedita,

Dizer que Filipa Moniz pertence à ordem de Santiago é o mesmo que dizer que uma qualquer menina que tenha frequentado o Instituto de Odivelas é membro do Exército; ou o mesmo que, pelo facto de uma menina frequentar o colégio, o seu pai é membro do Exército.

Colon-o-Novo disse...

Ó J.C.S.J,
Este é mesmo o melhor dos argumentos que tem feito aqui neste blog:
"Dizer que Filipa Moniz pertence à ordem de Santiago é o mesmo que dizer que uma qualquer menina que tenha frequentado o Instituto de Odivelas é membro do Exército; ou o mesmo que, pelo facto de uma menina frequentar o colégio, o seu pai é membro do Exército."

É excelente mesmo!!!
Então vamos lá ver se o J.C.S.J. pode ajudar os leitores deste excelente blog a entender quais das 12 donas eram ou não eram membros de Santiago.

"....no moeesteiro de Santos setuado a çerca da çidade de Lixboa, na cassa do cabido estando hi a muito honrrada, relegiossa, senhora dona Briatriz de Menesses comendadeira do dito moeesteiro e Graçia Estevez, Lianor Correa, Catarina Rodriguez, Sussana Pereira, Catarina de Valadares, dona Lianor de Menesses, Filipa Monniz, Johana da Silva, Johana de Lordello, Briatriz de Gooes e Catarina da Rossa todas donas do dito moeesteiro estando em cabidoo e cabido fazendo chamadas a elle per soo de canpa tangida segundo seu bõo custume espeçiallmente pera este auto que se adiante segue loguo per a dita Senhora Comendadeira e donas foy dito que he verdade que o dito moeesteiro tem em Campolide... E a dita Senhora, e donas prometeram e se obrigaram de lhe manterem este contrauto.."
http://ph-colombina.blogspot.com/2007/09/filipa-moniz-concluses-aps-leitura-dum.html

Agora quais das 12 acima que se obrigavam a manter o contracto eram membro e quais não eram:
1- Briatriz de Menesses = membro? ou não?
2- Graçia Estevez = membro? ou não?
3- Lianor Correa = membro? ou não?
4- Catarina Rodriguez = membro? ou não?
5- Sussana Pereira = membro? ou não?
6- Catarina de Valadares = membro? ou não?
7- Lianor de Menesses = membro? ou não?
8- Filipa Monniz = não membro segundo o J.C.S.J.
9- Johana da Silva = membro? ou não?
10- Johana de Lordello = membro? ou não?
11- Briatriz de Gooes = membro? ou não?
12- Catarina da Rossa = membro? ou não?

Eu e de certo todos os outros leitores deste blog aguardamos ansiosamente pela sua resposta para que possamos conhecer quais das 12 donas residentes em Todos-os-Santos que se obrigavam a manter um contracto eram ou não eram afinal membros da Ordem de Santiago.

Manuel Rosa

Anónimo disse...

Caro J.C.S.J.

Ele há gente que, findos quase 5 anos, ainda não conseguiu entender o significado da palavra "donas" em documentos quinhentistas! É de antologia mas é verdade!Há quem confunda a palavra com o Dona anteposto ao nome, há quem baralhe o "dona" quinhentista com o de séculos posteriores, há quem não entenda que o tal "Dona" anteposto ao nome tem realidades diferentes no passar dos séculos, e, finalmente há quem imagine que o documento comprovativo de que uma senhora pertencia á Ordem de Santiago era a utilização de um "dona" genérico num qualquer documento da Ordem. Enfim, e repetindo, eles já percebem que são necessários documentos, a questão, agora, quiçá seja saberem interpretá-los e utilizá-los!

Um abraço amigo

Maria Benedita

Anónimo disse...

Não é o Manuel Rosa a dizer que Filipa era dona, é D. Fernando Colon e o própio documento de Todos os Santos que chamam a elas donas.

Anónimo disse...

Ao anónimo de Quinta-feira, Dezembro 17, 2009 9:28:00 PM

"Donas", nesse documento significa "senhoras".Diferente seria se o documento referisse "dona Filipa Monniz", como refere " dona Beatriz de Menesses "e "dona Lianor de Menesses". O tratamento de "dona" na época, era regulado pelas Ordenações e o seu uso indevido severamente punido.

"Braamcamp tem razão na medida em que existem documentos que provam que Isabel Moniz era irmã de Diogo Gil Moniz, do ramo Moniz de Gil Aires e mulher. Que fique entendido: Diogo Gil Moniz, Vasco Gil Moniz, Isabel Moniz eram filhos de Gil Aires. Para maior confusão houve confrades a falar num inexistente Diogo Martins Moniz, etc, etc.

Finalmente, entenda-se que toda a família de Vasco Martins Moniz (o 1º destes Monizes de Silves a passar à Madeira), i.e., as suas várias mulheres, filhas, noras e descendentes, sempre usaram o "Dona" como filho que ele foi de Henrique Moniz, alcaide-mor de Silves, e de s/m Dona Inês Barreto. Até o bom do filho bastardo do referido Vasco Martins Moniz, igualmente Vasco Martins Moniz, o passou a sua mulher, filha do capitão de Machico Tristão Teixeira. Só em 1526, com a aprovação das Ordenações Manuelinas, temendo problemas com o "Dona" da mulher, é que requereu licença para que ela o pudesse continuar a usar.
Embora inédita, e parte integrante do Anexo documental do trabalho que preparo para publicação sobre os Monizes de Silves e de Gil Aires, deixo aqui, e em primeira mão, esta carta bem reveladora da importância deste título (dom feminino) para os estudos genealógicos (críticos e científicos obviamente), pois muitas vezes é graças a ele que é possível separar o trigo do joio na selva genealógica.

Dom Joham cetera a quamtos esta minha carta virem faço saber que Vasco Martins Moniz morador na minha ilha da Madeira me enviou dizer que por ele ser filho de Vasco Martins Moniz e neto d'Amrique Moniz, alcaide mor que foi de Silves e de Dona Ines Barreta sua mulher e bisneto de Dona Isabel Pereira tamto que ele Vasco martins supricante casara com a filha de Tristão Teixeira, capitão de Machico, a dita sua mulher se chamara ate hora de dom pedindo me por mercê que por a ordenação nova sobre tal caso feita nam decrarar senão que as mulheres podessem tomar dom de suas mães ou sogras se lhe pertencessem de direito às ditas mães e sogras e de ele ser bastardo lhe prouvesse a elle e visto por mim o seu requrimento querendo-lhe fazer mercê pelo da Excelente Senhora minha muito amada e prezada prima que me isto por ele pediu hei por bem que a mulher do dito Vasco martins se possa chamar e chame de dom como se chamava antes da dita ordenação nova e te ora se chamou sem embargo de a dita ordenação nam decrarar se pode a mulher tomar dom da avo de seu marido e sendo bastardo (...) (c. de 16.1.1526).

Para terminar, este texto e esta matéria a que não mais voltarei a menos que surjam argumentos documentais sérios em contrário, fica claro por que documental, que:

1- Isabel Moniz, mulher de Bartolomeu Perestrelo, nunca foi dona (que usaria necessariamente se fosse descendente de Henrique Moniz e D. Inês Barreto)

2-Isabel Moniz foi irmã de Diogo Gil Moniz (filho de Gil Aires) e mãe de Bartolomeu Perestrelo (2º), do qual ambos foram tutores

"e ficou delle [Bartolomeu Perestrelo, cavº casa Inf. D.Henrique e capitão do Porto Santo, já + em 6.8.1459] e de Isabell Munjz sua molher Bertolameu Palestrello seu filho"
"a dicta Isabel Munjz e sua madre e Diogo Gill Munjz seu jrmãao [dela Isabel; mais à frente surge Diogo Gil Moniz, como tio de BP, 2º] titores do dicto Bertolameu Palestrello" (TT, Chª D. Afonso V, liv. 36, fl. 216v-217)

3- Sabe-se por outro lado que Isabel Moniz foi enterrada no Convento do Carmo de Lisboa, panteão destes Monizes de Gil Aires."
http://www.geneall.net/P/forum_msg.php?id=95618#lista

Maria Benedita

Anónimo disse...

Também há gente que, "findos quase 5 anos", é incapaz de responder directa e claramente se Colombo era ou não era CARDADOR de lãs, como escreveu A. Gallo.
Será que também entendem que a palavra CARDADOR era uma designação genérica para todos os habitantes de Génova? e que por isso, apesar de Gallo o designar por CARDADOR, Colombo não era CARDADOR?
E o CARDADOR Bartolomeu, desenhava os mapas com fios de lã?

ADAMASTOR

J. C. S. J. disse...

Caríssima Maria Benedita,

Há maneiras muito sui generis de fazer genealogias.
Contava o saudoso prof. Ribeiro Guerra que escutara na TT de um vigarista das genealogias para outro em frente a um documento: «Este serve!...»
Dava este exemplo para nos mostrar como se fazem genealogias a gosto e para servirem qualquer objectivo pré-definido.
Que a Filipe Moniz referenciada naquele documento de Santos só é dona na medida em que esse título lhe cabe genérica e colectivamente na qualidade de residente neste mosteiro todos nós sabemos; que ela pessoalmente não é dona por direito ou tradição também todos o sabem.
A Filipa Moniz do documento de Santos é quase certamente professa uma vez que participa no cabido, mas não se sabe se continua a sê-lo depois de sair do convento – estatutariamente pode continuar mas também pode deixar de o ser, aliás aparentemente haverá considerações materiais que a incentivariam a abdicar da profissão.
Um outro aspecto que os adoradores da vírgula têm negligenciado é o conceito de freira e de dona nas casas femininas da ordem de Santiago. Uma reflexão sobre os documentos trará certamente conclusões muito interessantes. Do mesmo modo, será igualmente revelador um estudo cuidado sobre os muitos casos de compra dum lugar nas casas, a admissão de gente de baixa condição nas mesmas ou a entrada e a saída de gente delas. Também os patrilhoteiros, mais dados à treta que a partir pedra, poderiam comparar a realidade narrada nas fontes com o quadro legal em que ela ocorre e talvez com isso, se alguma réstia de honestidade lhes sobra, constatar que nem tudo é linear como categoricamente insistem quando lhes convém e nem tudo é retorcido como sistematicamente pretendem fazer crer.
A escassez de fontes não inviabiliza a História e não pode servir para a inventar. Quando as fontes sobre um assunto não abundam há que querer (e saber) procurar (e reflectir) sobre outras que possam lançar alguma luz sobre o que se desconhece. Mas não é nada disto que se passa com Cristóvão Colombo e os assuntos que com ele, directa ou indirectamente, se relacionam. Para este as fontes abundam só que se insiste em ignorá-las para se construir fábulas que satisfaçam egos malsãos.
Enfim, subtilezas da História que alguns não sabem ou não querem saber e por isso «Este serve!...»
Um abraço amigo

Anónimo disse...

Mais lenha p´ró fogo
http://www.vidavedra.es/index.php/Cultura.es/pedro-madruga-cavaleiro-de-sao-joao-de-rhodes.html

Anónimo disse...

E lá regressa o PH-Colombina à sua hipótese preferida: Filipa Moniz - serviçal no Convento de Santos.
Chegou então a Portugal o Colombo CARDADOR DE LÃS, (dá jeito que seja já um empregado do mercador Di Negro, quiçá que ele próprio seja já um mercador nobilitado), casa com a coitadinha da Filipa, e pronto, torna-se navegador de confiança e especial amigo do Rei D. João II.
Tão simples, tão claro e tão verosímil que faz impressão que, ao fim de quase 5 anos, ainda haja quem duvide.
ADAMASTOR

J. C. S. J. disse...

Mentira e deturpação!

Aos nossos leitores aconselhamos a lerem o que aqui tem sido escrito e a não se ficarem pelo que outros dizem que escrevemos.

Anónimo disse...

Aos leitores deste sitio aconselhamos não se deixarem levar pelo que escrevem aqui estes anónimos "historiadores" como se fosse a Biblia de Colombo. Tal como a bíblia somente contém aquilo que os antigos Papas queriam que o publico soubesse, censurando o que lhes não servia, também aqui só se dá a saber aquilo que reforça "o conto do tecelão de Génova" e não necessariamente aquilo que é a verdade.
E da mesma forma que os padres evitam falar daquilo que ficou fora dos evangelhos também aqui se evita responder a perguntas simples.
«Foi ou não foi o descobridor das Américas um simples e plebeu cardador de lãs da Génova como disse Gallo?»
Deve de ser uma pergunta facil de responder já que existem bastantes documentos coevos, Não?
AMADASTOR

Anónimo disse...

JCSJ,
Faça um favor aos seus leitores e poupe-os ao inferno de terem que ler todas os vossos artigos para depois não chegarem a nenhuma conclusão, pois o PH-Colombina consegue cobrir todo o espectro de hipóteses.E assim evita também a "mentira e deturpação" sobre a vossa opinião.
Escreva lá, preto no branco, qual era a situação de Colombo- cardador de lãs, agente comercial, mercador nobilitado, condottiero, nobre disfarçado?
e qual era a condição de Filipa no Convento de Santos - comendadeira, dona, freira professa, gente de baixa condição, alguém que comprou o lugar, serviçal ?
ADAMASTOR

Anónimo disse...

Agora quais das 12 acima que se obrigavam a manter o contracto eram membro e quais não eram:
1- Briatriz de Menesses = membro? ou não?
2- Graçia Estevez = membro? ou não?
3- Lianor Correa = membro? ou não?
4- Catarina Rodriguez = membro? ou não?
5- Sussana Pereira = membro? ou não?
6- Catarina de Valadares = membro? ou não?
7- Lianor de Menesses = membro? ou não?
8- Filipa Monniz = não membro segundo o J.C.S.J.
9- Johana da Silva = membro? ou não?
10- Johana de Lordello = membro? ou não?
11- Briatriz de Gooes = membro? ou não?
12- Catarina da Rossa = membro? ou não?

Pedro Branco disse...

Estão aqui a fazer o trabalho da Google a copiar preto no branco o conteúdo de inúmeros livros sem analise, comentário ou qualquer outro trabalho.

Para qué? Que utilidade?

Pedro Branco

Anónimo disse...

Pedro Branco, se a resposta não lhe fica evidente, basta somente ver a data do inicio deste blogue e a data do lançamento do Mistério Colombo Revelado.
Este blogue só tem uma razão de existir e essa razão é para desacreditar a investigação do Professor Manuel Rosa numa tentativa de proteger a memória dos antepassados de alguns autores deste blogue tal como de alguns professores de outros autores e não tem nada a ver com a busca da verdade. Por isso a continua tarefa de copy e paste sem análise deve de ser vista somente debaixo da luz de um atentado falido de continuar com a escuridão.
Cláudia

J. C. S. J. disse...

Mentira!

Anónimo disse...

Manuel Rosa

Deixe de inventar alter egos falidos!!!!Vê-se de caras o seu dedo no pseudo Pedro Branco

Adamastor

A cabeça serve para pensar, todas as respostas JÀ foram dadas.Se não percebeu o que aqui está escrito sobre as teorias purista e não purista, releia os textos e chegará lá

Maria Benedita

Anónimo disse...

Maria Benedita,
Não sei se é uma das autoras do blogue, mas isso será indiferente, pois também aqui anda para manter a confusão.
Ao contrário do que diz, as respostas NÃO foram dadas. E quando digo que não foram dadas, refiro-me a algo conciso, claro e inequívoco. Não me refiro a um conjunto de textos publicados ao longo de alguns anos e contraditórios entre si.
Não tenho dúvidas sobre a existência das teorias purista e não-purista nas hostes genovistas e suas acólitas. Recorre-se à purista para mostrar que um Cristoforo Colombo nasceu em Génova e depois passa-se à não-purista quando essa já não tem pernas para andar. A seguir, como não existem fontes que sustentem a não-purista, invocam-se "fontes" correspondentes à purista, e assim sucessivamente, saltitando de uma para outra.
Portanto, as minhas perguntas mantêm-se sem terem sido respondidas pelo PH-Colombina.
Os autores do PH-Colombina são incapazes de optar pelo seu COLOMBO.
E são incapazes de optar porque nenhuma das opções avançadas pelas teorias purista e não-purista se consegue sustentar.
Quem era o vosso COLOMBO?
Um cardador de lãs, um agente comercial, um mercador nobilitado, um condottiero, um nobre genovês disfarçado, um ????

ADAMASTOR

Anónimo disse...

"Anónimo disse...
Agora quais das 12 acima que se obrigavam a manter o contracto eram membro e quais não eram:
1- Briatriz de Menesses = membro? ou não?
2- Graçia Estevez = membro? ou não?
3- Lianor Correa = membro? ou não?
4- Catarina Rodriguez = membro? ou não?
5- Sussana Pereira = membro? ou não?
6- Catarina de Valadares = membro? ou não?
7- Lianor de Menesses = membro? ou não?
8- Filipa Monniz = não membro segundo o J.C.S.J.
9- Johana da Silva = membro? ou não?
10- Johana de Lordello = membro? ou não?
11- Briatriz de Gooes = membro? ou não?
12- Catarina da Rossa = membro? ou não?
Segunda-feira, Dezembro 21, 2009 6:55:00 PM"

"Anónimo disse...
JCSJ,
Faça um favor aos seus leitores e poupe-os ao inferno de terem que ler todas os vossos artigos para depois não chegarem a nenhuma conclusão, pois o PH-Colombina consegue cobrir todo o espectro de hipóteses.E assim evita também a "mentira e deturpação" sobre a vossa opinião.
Escreva lá, preto no branco, qual era a situação de Colombo- cardador de lãs, agente comercial, mercador nobilitado, condottiero, nobre disfarçado?
e qual era a condição de Filipa no Convento de Santos - comendadeira, dona, freira professa, gente de baixa condição, alguém que comprou o lugar, serviçal ?
ADAMASTOR
Domingo, Dezembro 20, 2009 5:17:00 PM"

Então não se responde?

Pedro Branco disse...

"Teorias", gostei do termo.

Pedro Branco

Anónimo disse...

Siempre nos dijeron que era genovés.
¡Sin pruebas! Yo no puedo probar irrebatiblemente que Colón fuese catalán, pero nadie ha podido probar que fuese genovés.
http://www.historiaclasica.com/2009/12/acerca-de-los-origenes-catalanes-de.html

Anónimo disse...

Em torno da mistificação Colombo
No próximo dia 2 de Fevereiro, pelas 17,30h realiza-se na Academia de Marinha uma Conferência integrada no seu programa de sessões culturais, com o título
«EM TORNO DA MISTIFICAÇÃO COLOMBO» e apresentada pela
ASSOCIAÇÃO CRISTÓVÃO COLON

Anónimo disse...

E sendo o conferencista o Ten.Coronel pilav Brandão Ferreira, pode-se, desde já, adiantar o texto que vai ser lido
http://www.revistamilitar.pt/modules/articles/article.php?id=61

http://www.ship.pt/conferencias/061005_colom.php

http://www.grifo.com.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=52#

Colon-o-Novo disse...

Continuam a viver no passado. Ao contrário daquilo que se passa neste blog em que é fácil adivinhar quais artigos e mensagens vão aparecer, a conferência na Academia de Marinha terá novidades que de certo não devem de interessar a nenhum dos autores deste blog. Pois teriam que dar um salto do Século XV para o Século XXI o que os deixaria perdidos e estupefactos ao verem que outros para além do Manuel Rosa acreditam num Colombo nobre, inteligente, instruído, leal à coroa portuguesa e Portuguesíssimo de berço.
Manuel Rosa

Anónimo disse...

http://correctoresdesabor.blogspot.com/2009/11/colon-portugues-la-historia-nunca.html

Colón portugués. La historia nunca contada, gracias a Dios.

Anónimo disse...

adamastor = velum